Home

Hva er videregående skole

Gratis læremidler · Egen mentor · Gratis rådgivnin

Skoler som tidlig følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra. Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring. Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer • Skolekvaliteten er oppgitt på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Landsgjennomsnittet er 3,1. • Resultatene er beregnet ut fra elever som startet på videregående skole i 2008 - 2009

Nåværende karaktersystem i norsk offentlig skole Ungdomsskole og videregående opplæring. Bruken av karakterer i ungdomsskolen er hjemlet i Forskrift til Opplæringslova §§3-5 - 3-13 og i videregående opplæring i samme forskrift §§4-4 - 4-14 Det gis tallkarakterer på skalaen 1 - 6 i fagene, men ikke i orden og atferd.. Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole og i. Hva er Vg1, Vg2 og Vg3? Hva krever skolen av deg som elev? Valget er ditt! Hva bør du tenke på før du skal søke? Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? Søknad og inntak til Vg1. Søknadsfrister; Hvordan søker du? Hvordan svarer du? Til deg som er minoritetsspråklig søker. Språkopplæring for minoritetsspråklig Velkommen til Roald Amundsen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Velkommen til Hvam vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom på både yrkesfag og studieforberedende som gjelder fra skoleåret 2020/21 Hva er en skole? Skole (fra gr. Etter avsluttet videregående opplæring kan man ta fagskole eller høyere utdanning (høyskoler og universitet). I tillegg kommer folkehøgskoler og voksenopplæring, som begge mottar statlig støtte. I henhold til opplæringsloven er det fire lovlige former for skole i Norge Videregående skoler vurderer rød beredskap På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene

Fagfornyelsen, hva er det? Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre? I 1739 kom den første forordning om allmueskoler i Norge. Opp gjennom årene har skolen blitt fornyet og revidert mange ganger, og de begrepene vi kjenner best fra nyere tid er Mønsterplanen, Reform 94, og Kunnskapsløftet 2006 Solør videregående skole tilbyr opplæring både i yrkesfag og studieforberedende fag. Skolen består av fire skolesteder: Flisa, Sønsterud, Våler og Klokkergården Hva er Inderøy videregående skole? Med ca 170 elever innen musikk, dans og drama er Inderøy videregående skole en av landets største skoler med dette tilbudet. I tillegg har skolen utdanningsprogram for studiespesialisering med programfag innen realfag og språkfag og dessuten helse- og oppvekstfag med kulturfag videregående skole. Søk Meny. Finn ansatt Søk Meny Søk Søk. Finn ansatt. For elever For elever Bestilling av vitnemål og Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system. Der vil elever og foresatte kunne se kalender, karakterer, iop'er, fr..

Videregående skole - Wikipedi

18-åringen er tatt for ulovlig kjøring for femte gang. Nå har politiet beslaglagt bilen hans Saken oppdateres. Høsten 2024 skal en ny videregående skole stå klar på Falkenborg i Trondheim. Nå vil tre kvinner fra Trøndelag Senterparti ha debatt om hva den skal hete. - Vi har mange eksempler. Podkast: Hva er en god lærer? Espen Ween er faglærer i medier og samfunnsfag på Rosenvilde videregående skole i Bærum. Han ser blant annet på Paradise Hotel for å holde følge med elevene. Katja Saanum går i tredjeklasse på Elvebakken videregående og deler sine tanker. Hør gratis med ett klikk her TFFK har besluttet at alle videregående skoler i fylket skal gjennomføre digital undervisning i perioden 9.-20.november. Dette er for å begrense og forebygge oppblomstring av smitte da det viser seg at mange kan være smittet uten symptomer Videregående opplæring er mangfoldig, og det er mange veier til å bli lærer. Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, når de er på andre opplæringsarenaer og lærerne samarbeider med andre yrkesgrupper om elevens undervisning og opplæring

Hva er videregående? - Ung

videregående skole - Store norske leksiko

Fra førstkommende mandag, 9. november, skal all undervisning ved videregående skoler i Viken i hovedsak gjennomføres digitalt, og de fleste elever skal ikke møte på skolen. Dette gjelder også for Lier videregående skole. Flere detaljer og mer informasjon vil komme i løpet av fredag 6. november Forskriften er videreført ut skoleåret 2020-2021 og innebærer at praksis som ble etablert da den første gang ble vedtatt, En elev tilknyttet Sørumsand videregående skole har testet positivt på korona. Personen er nå i isolasjon, og smitteoppsporing er gjennomført. Den... Se alle aktuelle saker. Kalender . 27. nov.

Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen ved negativ test hvis allmenntilstanden er god, dvs at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du har symptomer på luftveisinfeksjon. 2. Husk god håndhygiene - vask hender jevnlig med såpe og vann. 3. Hold god avstand - begrens omgangskretsen din på skolen. 4 I områder med forhøyet smitterisiko anbefaler kunnskapsminister Guri Melby (V) at rødt nivå gjeninnføres på videregående skoler. I praksis betyr det mindre elevgrupper og mindre kontakt.

Er du permittert eller ledig kan du få gjøre ferdig videregående opplæring gratis. Utvalg anbefaler endringer i inntaksmodell til videregående skole i Oslo Oslo kommune har i dag mottatt anbefalinger fra utvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo Fra skolestart i år innføres en ny norm for lærertetthet i skolen. Hva betyr den egentlig for skolen og trinn sett under ett. Organiseringen av selve undervisningen er imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.- 4. trinn kan være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og Skole og videregående opplæring Elevene uttaler seg om hvordan de har opplevd læringsmiljøet i de ulike skolekontekstene de har gått i: på grunnskole (primært ungdomsskole), på alternativ skole, og fra tiden knyttet til videregående opplæring. Årsaken til at jeg ser på erfaringer før, under og etter at elevene gikk på alternative skoler, er fordi jeg ønsker å formidle et helhetlig bilde av deres opplevelse av. Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 12 videregående skoler, 9 privatistskoler, nettstudier, ungdomsskole og barne- og ungdomsskole dokumentasjon av elevens opplæringstilbud (omtale av mål, innhold og hvordan opplæringen ellers skal drives, er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt). Les om spesialundervisning i grunnskolen. Les om spesialundervisning i videregående skole

Velkommen til Stabekk vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Dahlske videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Organisasjonsnummer: NO 921 707 134 (Agder fylkeskommune Årene på videregående skole skal være en god opplevelse du har med deg resten av livet. I løpet av disse årene skal du finne ut hvem du er og hvem du vil bli. Våre lærere, rådgivere og ikke minst dine medelever vil hjelpe deg med det. Glemmenhverdagen skal være en god opplevelse for deg. Vi har en stor vifte med faglige tilbud og fritidstilbud som du kan velge mellom Hva med videregående? Videregående skoler i Sverige var derimot stengt da denne rapporten ble utarbeidet. Smittede lærere fra videregående i rapporten, har blitt smittet andre steder. - Vet vi nok om smittefaren for lærere i videregående? - Nei, det er ikke gjort egne studier på lærere i videregående Hva er det viktigste med inntaksordningen ved videregående skole? Debatt: Fra Oslo og andre land vet vi at karakterbasert inntak fører til segregering på bakgrunn av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

Asker videregående skole settes til rødt nivå for ordinær undervisning på grunn av koronasituasjonen For å redusere smitteutbredelsen av korona har Viken fylkeskommune bestemt at alle skoler i Viken fylkeskommune settes på rødt nivå fra og med mandag 09.11.20 og i første omgang fram til 11.12.20 Pressemelding: Innfører digital opplæring i alle videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune - Som en konsekvens av at regjeringens nye innstrammende smittevernføringer nasjonalt, og de siste dagers erfaring med smittespredning har Troms og Finnmark fylkeskommunes besluttet å gå over til digital opplæring for alle de videregående skolene.. Det er forsket mye på frafall fra videregående skole og hva som forårsaker det. Lite tyder på at kognitive evner er problemet og mye tyder på at problemene begynner tidlig

Alta videregående skole stenger dørene for vanlig undervisning mandag etter at to ungdommer i kommunen har fått påvist koronasmitte. Norge hever grensen for hva som er røde land noe De videregående skolene er organisert som egne fylkeskommunale foretak, og hver skole har stor grad av autonomi med hensyn til hvordan skolen drives. Dermed varierer arbeidsforholdene og. Skedsmo videregående skole er knutepunktskole for Kullansvar. Kullansvar er en modell for oppfølging av alle ungdommer i Akershus. Hva er kullansvar. Kullansvar er en satsing i Akershus fylkeskommune som omfatter alle ungdommer mellom 16 og 24 år som av ulike årsaker ikke er i opplæring eller i arbeid

Tankevirus for videregående skole er et gratis undervisningsopplegg om normalpsykologi, det vil si om hvordan folk flest tenker, føler og handler. Opplegget tar tre timer og inneholder en populærvitenskapelig programserie basert på boken Tankevirus, samt oppgaver som hjelper elevene til å ta i bruk kunnskapen fra programserien i eget liv Danielsen Videregående Skole > Hva lærerne sier. Ansatte. Hva lærerne sier; Vikarer; Ledige stillinger; Spennende Jeg trives veldig godt her på Danielsen, trives i lag med ungdom og kolleger. Det å få jobbe med ungdom er spennende, menneskelige relasjoner er artig og utfordrer meg Utdanningstilbudriskeby videregående skole tilbyr en rekke programområder. I tillegg samarbeider vi med nærliggende skoler om opplæring i andre utdanningsprogram. Elevene tar da fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) på Briskeby og programfagene på Valler videregående skole (PDF, 2 MB) YouTube - Hvorfor valgte du Valler? YouTube - Hvordan er det sosiale miljøet på Valler? YouTube - Hva er det beste med Valler? Youtube - Hvorfor bør du velge Valler? Vennskap og faglig samarbeid Fete Type

Videregående opplæring utdanning

Aldri har behovet for en god individuell plan vært større - en visjon av livet som voksen, som forteller hva de viktige målene er. Tabell 3 viser fem overordnete krav til undervisningen på videregående skole. Kravene er formulert generelt og må konkretiseres ut fra målsettinger og behov hos den det gjelder. Tabell 3 Velkommen til Jessheim vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Hva er helsefremmende skole? Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen Hva vi kan hjelpe deg med. Du vil garantert få svar! Våre fem rådgivere jobber med utdannings- og yrkesveiledning, blant annet: orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til den enkelte elev og til klasser; generelt opplysningsarbeid om videregående skole, opplysningsarbeid om vår egen skole til foresatte og til ungdomsskole I Tromsø er det koronasmitte på tre videregående skoler: Kongsbakken, Tromsdalen og Ishavsbyen. Rektor på koronasmittet skole: - Vi vet hva vi skal gjøre når telefonen komme

Velkommen til Rud vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Elvebakken videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Skolebrosjyren 2020-2021. Hva er 8.2 og hvorfor er vi en 8.2-skole? Passion 4 Ocean. Mange venner i nærmiljøet - Scandi cool. Tenketoget 8.9.2020: Elvebakken er en innholdsrik skole På grunn av smittesituasjonen har Viken fylkeskommune i dag besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene, i første omgang i 4 uker. Dette gjelder også for Dønski vgs. Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i Viken all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen Den er dessuten en del av et helhetlig opplæringsløp som starter i barnehage, fortsetter i grunnskole og videregående skole så vel som i det frivillige liv. Eksemplene er mange på elever som har fullført MD-linja, tatt videreutdanning og kommet tilbake for å kombinere undervisning med jobb i annen kulturinstitusjon¨

Videregående som voksen utdanning

 1. Det er byrådet i Oslo som vurderer nye inntakskriterier for Oslos segregerte videregående skoler. Rådene de har fått om hva som vil fungere best, spriker sterkt. Spørsmålet byrådet må ta.
 2. Hvorfor velge Rosenvilde videregående skole? Med entusiasme for læring. Hos oss behandles alle etter felles normer og retningslinjer og den enkelte blir vurdert positivt etter hva de kan. Som elev hos oss er du med på å planlegge og evaluere læringsarbeidet i alle fag og lærerne samarbeider for å gi deg best mulig undervisning
 3. Skolen vil også skoleåret 20-21 tilby et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt for for elever som etter fullført videregående skole, ønsker videre studier innenfor fagområdene sykepleie, vernepleie, sosionom, psykologi, undervisning, barnevernspedagogikk, barnehagelærer eller lignende
 4. Vardafjell videregående skole en IB world school tilsluttet International Baccalaureate Organization som har hovedkontor i Genève, Sveits, og eksamenskontor i Cardiff, Wales. IBO har over 4267 medlemsskoler i over 147 land. I Norge er det 35 skoler som tilbyr IB
 5. istrative gjøremål som avtales med skolen i forkant ikke er fravær. Rettigheter eller tilbud du har etter opplæringsloven, for eksempel møter med skolens rådgiver eller pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, regnes heller ikke som fravær
 6. Rådgiverne er tilgjengelig for alle elevene på det utdanningsprogrammet de har ansvar for. De hjelper deg med det du trenger hjelp og støtte til i din skolehverdag. Hva vi kan hjelpe deg med Karriereveiledning. Rådgiverne på skolen driver aktiv karriereveiledning
 7. 10 på topp - mest lest på fug.no. Råd for ei trygg Halloween-feiring; Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok; Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medie

Videregående skole - Lånekasse

Skole og utdanning i Norge - Store norske leksiko

Hva er voksenopplæring Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående opplæring. Publisert 26.11.2019 09.5 Stange videregående skole tilbyr studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, og musikk, dans og drama. Skolen har et godt elevmiljø med høy trivsel blant elevene Lørdag 28.november 2020 avholder Bergeland videregående skole sin årlige aksjonsdag. Skolen har Plan International Norge som sin samarbeidspartner. Elevene bidrar på ulike måter i innsamling av midler til skolen sitt prosjektet blant San-folket i Zimbabwe. San-folket er en fattig og diskriminert minoritet Smitte på videregående skole - elever er i karantene 200 elever på Jæren er permitterte etter at det er påvist koronasmitte hos en elev på Bryne videregående skule. 23 elever må i karantene Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019

Jessheim videregående skole vil fra og med uke 46 dele undervisningen mellom digitale flater og oppmøte på skolen. Vi har forsøkt å prioritere den praktiske opplæringen i yrkesfagene, MDD og KDA samt fagdagene og matematikkfaget på ST/PB WANG ble etablert allerede i 1907, og med fem godkjente toppidrettsgymnas, en studiespesialiserende linje og 6 idrettsungdomskoler, vet vi hvor lista ligger og hva som kreves hvis du skal nå dine mål og drømmer. Vi er stolte over å kunne tilby deg en skolehverdag med svært høyt faglig nivå, hvor du får en spennende og variert skolehverdag med andre engasjerte og motiverte elever 2. klasse, Åse skole - Viktigst er å kunne lese og skrive og matematikk. Kan man ikke lese når man blir stor, og for eksempel får en bursdagsinvitasjon, så vet man ikke hva som står der. Og da kommer man ikke i bursdagen. - Jeg gleder meg til KRLE, men vet ikke helt hva det er ennå. Og så til å lære engelsk

Fravær i videregående - Udi

Velkommen til Glemmen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Nordland fylkeskommune Narvik videregående skole Postmottak 8048 Bodø. Fakturaadresse. 220 Narvik videregående skole Fakturamottak 8048 Bodø. eFakturaadresse 964 982 953 (Nets) Leveringsadresse pakker: Studiested Oscarsborg, Dronningensgt. 68, 8514 Narvik Studiested Frydenlund, Villaveien 59, 8516 Narvik. Studiested Solhaugen, Øvreveien 24. Innbyggerundersøkelsen 2015 - brukererfaringer - videregående skole. Faktorer som påvirker tilfredshet med den videregående skolen. Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene Nedenfor er det ramset opp det som kan være arbeidsoppgavene for en elevassistent i videregående skole. Etter hvert av punktene fyller du ut med hva dette vil si i praksis - hva du faktisk skal gjøre: å hjelpe funksjonshemmede i deres daglige gjøremål. å oppmuntre elever til å klare praktiske og teoretiske oppgaver; å samarbeide med. Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida

Sjekk kvaliteten på din videregående skole

Lurer du på hva du vil bli? Tenker du på fremtiden? Hvem er vi? Rådgiverne på skolen heter Tone Malmo Lien, Jan Orsteen og Bente Kjelsrud. Eiker videregående skole Strømshauggata 12 3300 Hokksund. Finn ansatt . Besøk oss . Strømshauggata 12 3300 Hokksund. Vis i kart Hva er ikke fravær Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål som avtales med skolen i forkant ikke er fravær. Rettigheter eller tilbud du har etter opplæringsloven, for eksempel møter med skolens rådgiver eller pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, regnes heller ikke som fravær

Karaktersystemer i Norge - Wikipedi

Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. Hva kan du snakke med oss om? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen Hva blir du? Fullført og men vi gjorde stalldrift og hadde ridetimer noe som gjør at det er ekstra motiverende å gå på skolen. I år er jeg hestelærling på Val. - Marte Victoria Johansen, Vg2, 2017-2018 Hest Hest Val videregående skole - Bygget på Wordpress av Smart Media AS. Hva vi kan hjelpe deg med. Vi hjelper deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, Risør videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommun I dag varslet regjeringen at flere videregående skoler vil kunne bli satt på rødt nivå. Kommuneoverlegen og fylkeskommunen har i kveld bestemt at dette skal gjelde for HVS fra og med mandag 9. november. I morgen, fredag, møter elevene på skolen som vanlig. Elever og foresatte vil få nærmere beskjed om hva som skjer neste uke

Videregående opplæring - vilbli

Det er ingen rutinemessig innkalling til helsetjenesten i den videregående skolen, ellers fungerer skolehelsetjenesten på samme måte som du er vant til fra ungdomskolen. Elevene tar selv kontakt ved behov. Foreldre, lærere og andre kan også ta kontakt hvis de er bekymret for elever ved skolen Det blir innført rødt nivå på videregående skoler i Bergensområdet. Dermed kan elever måtte belage seg på hjemmeskole, skriver Bergens Tidende Bente Holm (f.v.), Hanne Solberg Ødegård og Aud Stormoen er rådgivere ved Buskerud videregående skole. Ingvild Stegane Strandbråten . Hva vi kan hjelpe deg med. Vi vil ha et nært samarbeid med kontaktlæreren din om faglige og sosiale spørsmål, og i tillegg kan vi blant annet hjelpe deg med

Om kurset - Balanse i livet - Tidligere prosjekter

Roald Amundsen videregående skole

Hva er Skolelos Skolelos er et nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet. Tiltaket utgjør ett av flere prosjekter i Bufdirs satsing for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som ble tatt i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet. Visma InSchool skal bidra til å: fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen; legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemme Skolen er nå i en situasjon hvor vi er anbefalt å holde hjemmeskole for alle elever på studieforeberedende utdanningsprogram. Hun møtte først to elever fra byggavdelingen ved Skarnes videregående skole. Fagfornyelsen, hva er det? Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre? Passordlister klare Hva er en privatist? Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev i faget. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole Det gjør at det er lett å komme seg hit på kort tid med de fleste busslinjer. På St.Olav jobber vi etter verdiene SAMHOLD, ENGAJSEMENT og KOMPETANSE. Dette skal synes i alt vi gjør. Vi har gode resultater, både faglig og for skolemiljøet. Vi tror du vil trives som elev ved vår videregående skole

Hvordan få ungdom til å lese dikt? | Henning Howlid WærpLeinstrand - WikiStrindaÅ skrive sammendrag | Skrivesenteret

Gratis skoleskyss betyr at kommunen der du bor skal betale for reisen til og fra skolen. Hva er lang skolevei? Elevene på 1.trinn har lang skolevei dersom det er mer enn 2 kilometer til skolen. Fra og med 2.trinn må det være minst 4 kilometer til skolen. For elever på videregående skoler må det være minst 6 kilometer til skolen. Barn med. Hva er videregående opplæring for voksne? Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående skole. For å ta ut retten må du søke videregående opplæring for voksne i Vigo - velg «Søknad for voksne / Realkompetansevurdering» Kriseledelsen i Viken fylkeskommune har bestemt at videregående skoler skal gå over til rødt nivå fra og med mandag 9.november. 02.11.2020 Nytt smittetilfelle En ansatt ved administrasjon og elevtjeneste ved Bleiker videregående skole har testet positivt på covid-19

 • Victor hugo padden.
 • Hay shop.
 • Skype gratis videosamtal.
 • Apocalypse now the end.
 • Stuttgart wellnesshotel angebote.
 • St.croix innebandy.
 • Rødt hav strategi.
 • Peter danneberg.
 • Babyfotos ideen.
 • Vincci nettbutikk.
 • Johannes roaldsen fürst.
 • Coulomb si enhet.
 • Tpf förkortning.
 • Morsom gravering giftering.
 • Telenor mms oppsett.
 • Fargerike parkett.
 • Android sperrbildschirm hintergrund ändern.
 • Gjeldsordning namsmannen.
 • Arcade games.
 • Nbs nürnberg würzburg.
 • Las vegas historie.
 • Diligence norsk.
 • Petechien durch druck.
 • Cabel car.
 • Jennifer jason leigh twin peaks.
 • Kebab origin.
 • Record dreiejern.
 • Jura uni heidelberg bewerbung.
 • Snapcode på russedress.
 • Fjerning av rødvin på møbler.
 • Hvordan skrive intervju innledning.
 • Meny retter.
 • Rockstar mailing list.
 • Klokka digital.
 • Mac honeylove.
 • Cube editor 2018.
 • Ny mapp extern hårddisk mac.
 • Kjetil haraldstad.
 • University bologna.
 • Epleeddik oppskrift.
 • Hiv blant heterofile.