Home

Å bære nynorsk

Aktiv verbbøying av å bære Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å bære i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å bære.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bære. I bære verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bære hvordan skal en bære seg at for å få visum? hvordan skal en bære seg at for å få visum? / hun bar seg at som en gal hun bar seg at som en gal Synonymer for bære på nynorsk Leter du etter synonymer til bære? Vi har 44 synonymer for ordet bære på nynorsk. Verb. bringe. bære. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til bære. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som slutter på bære. innebære Oversettelse av være til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis nynorsk: bære bere gi gje/gjeva el. gi gjøre gjere hilse helse holde halde huske hugse lede leie leie leige se sjå nynorsk: Utvalgets oppgave består i å Oppgåva (som) utvalet har fått, går ut på å / Utvalet har fått i oppgåve å En mann kan leve sunt, uten å måtte drepe dyr for å få mat, så hvis han allikevel spiser kjøtt, er han med på å drepe dyr bare for matlystens skyld. Og å gjøre det er umoralsk. Ein mann kan leva sunn, utan å måtta drepa dyr for å få mat, så om han likevel et kjøtt, er han med på å drepa dyr berre for matlysta si skuld

Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal ein gut guten gutar gutane ein lærar læraren lærarar lærarane å finne - finn - fann - har funne à å finnast - finst - fanst - har funnest Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her bære (bokmål/riksmål) halde noko oppe Hun bærer på ei tung bør. Vi bærer ikke nag til noen. ha på seg klede Dronninga bar en elegant selskajole. føre seg på ein særs måte Han bærer hodet høgt. Du kan ikke bære deg slik! være gravid / drektig Kua har båret kalv; gå i ei viss lei Det bærer østover Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål. Grunnlova på nynorsk og bokmå

Å bære - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Etter å ha søkt etter seks ord på lista, var de kvitt 28 feil. - Da skjønte de at det var bruk for lista, sier hun. - Så kan vi jo diskutere om det er rett å bruke ei slik liste, og hvor stor læringseffekten er. Det beste er jo helt klart å lære seg nynorsk skikkelig godt, og ikke bruke slike hjelpemidler Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bere. I bere f2. det skal god rygg til å bere gode dagar det skal god rygg til å bere gode dagar / bere oppe ein tradisjon halde oppe bere oppe ein tradisjon halde oppe / bere på ei sorg bere på ei sor Sjølv om eg saknar enkelte ord frå bokmålet, så har nynorsk likevel visse unike ord som er gøy å kunne bruke. Desse orda finn du ikkje på bokmål: 1. Framifrå Første gong eg høyrte dette, var frå redaktøren min som sa at artikkelen eg hadde skrive var framifrå. Det var litt flaut å vedgå at [

Det finst mange måtar å bli betre i nynorsk på. Ein lærer ikkje nynorsk berre ved å pugge bøyingsmønster. Ein lærer det også ved å møte språket ofte og i ulike samanhengar. 5 vegar til betre nynorsk: Les nynorsk! Du blir god i engelsk når du les engelske bøker Vi har også gjort det enkelt for deg å legge til et synonym dersom det mangler. For å forhindre useriøse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google, Facebook eller Twitter. Målet med dette oppslagsverket er å lage den beste og mest komplette synonymordboka på nett. Og tjenesten er selvfølgelig gratis bere (nynorsk) halde noko oppe Ho ber på ei tung bør Me ber ikkje nag til nokon. ha på seg klede Dronninga bar ein elegant selskajole. føre seg på ein særs måte Han ber hovudet høgt. Du kan ikkje bere deg slik! vere gravid /drektig Kua har bori kalv; gå i ei viss lei Det ber austover. Det ber utfor bakke I Høyres forslag til partiprogram foreslås det igjen å fjerne egen karakter og eksamen i sidemål. - Et angrep på nynorsken, mener Noregs Mållag - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at. Ved å endre loven, har en fjernet det eneste argumentet målungdommen har for hvorfor nynorsk har relevans. Siden alle uansett har hatt bokmålsopplæring, vil ikke nedleggelse av nynorsken engang ha overgangkonsekvenser i livet utenfor skolen Norsk: ·eksistere Eg tenkjer, difor er eg.· befinna seg ein stad Eg er på jobben. Du var heime. Vi har vore heime.· ha ein eigenskap Han er ny. hjelpeverb som viser at noko har gått føre seg Han er gåen. Eg var reist. kvile, vere uverksam Det får vera ha ei stode, ein tilstand Korleis er det med deg? Eg er i mot

Norsk: ·Tilegne seg lærdom, kunnskap.· Overføre, gi lærdom til andre (lære bort).··et tankesett, samling av dogmer praktisk opplæring på en arbeidsplass som en del av yrkesutdanninge Trass den useriøse formuleringa av spørsmålet ditt, skal eg gi deg nokre gode grunnar til at vi lærer nynorsk på skulen. Likevel vert det dumt å berre snakke om nynorsk, og eg vil heller snakke om sidemål, då dei med nynorsk som hovudmål er nøydde til å lære seg bokmål.. Det tryggjar det språklige mangfaldet i Noreg, gjennom at alle lærer både bokmål og nynorsk

Å bære - verbbøying på bokmål DinOrdbo

 1. Norsk: ·Det man får ut av noe man har røvet eller tatt ulovlig.· dyr som jages av rovdyr eller jegere··Gjenstand til å ha sand, vann, jord, etc. i; formet slik at man kan bære den
 2. Norwegian Nynorsk Verb . bære (present tense bær, past tense bar, past participle bore, passive infinitive bærast, present participle bærande, imperative bær) form removed with the spelling reform of 1938; superseded by ber
 3. Hva er det egentlig man trenger nynorsken til? Blir den kraftig brukt i det offentlige rom? Det er iallefall ikke det jeg har fått inntrykk av. Handler det om å bevare en del av det å være norsk? Jeg har aldri hatt nynorsk på skolen, og jeg er redd dette vil få følge for senere studier
 4. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, sier han. Dette gjelder nesten uansett hvor du kommer fra i landet, bedyrer språkprofessoren. Verb. Den viktigste forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligger i grammatikken, i den formen og bøyningen som ordene har
 5. I Norge har vi to likestilte varianter av det norske skriftspråket: Bokmål og nynorsk. De fleste i Norge skriver bokmål, men mange mener det er viktig at elever også lærer nynorsk. Med jevne.
 6. Svar. Vi kan ofte bruke tilarbeide og tilarbeiding.Bearbeidet blir då tilarbeidd.. Å arbeide med (eller på) er ofte råkande, men diverre er ikkje partisippet medarbeidd lett å bruke.Tilemne (av å emna til) er lite brukt no.. I nokre samanhengar høver det like bra med tilverke og tilverking.Verbet tilverke rekk tradisjonelt vidare i nynorsk enn tilvirke gjer i bokmål, der det gjerne.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Vær positiv, forsøk å bli bedre i nynorsk! Her er noen tips som vil gi deg et godt grunnlag for å få en god karakter i faget. De vil også komme godt med i eksamensforberedelsene. Grammatikk er pugg! Å pugge er kanskje ikke så gøy, men det lønner seg å lære de grunnleggende reglene blant annet for bøying av substantiv, verb og adjektiv
 2. Selv om nynorsk virker unødvendig, selv om nynorsk virker vanskelig: Ikke glem at det er en viktig del av oss! Dette skriftspråket er vårt, det er noe vi kan være stolte av. Engelsk kan alle. Språket sier noe om hvem vi er, hvor vi hører til, og til syvende og sist er vi alle stolte av å være nordmenn
 3. I denne videoen har jeg samlet lure, digitale tips og de vanligste feilene i nynorsk. Det utgjør en liste med 10 punkt. Stopp gjerne videoen og skriv ned din..
 4. Med et nikkende sukk tilbake fra læreren Jeg vet det, men vi må gjennom det, så dere ikke stryker til eksamen. Folk begynte også å mislike en flink lærer, fordi de mislikte nynorsk
 5. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

: nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok // som bruker nynorsk (I,1) nynorske parallellklasser nynorske parallellklasse The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Øystein A. Vangsnes er språkforsker ved Universitetet i Tromsø. Han har akkurat vært med å gjøre en ny studie om sammenhengen mellom nynorsk og resultater på nasjonale prøver. Vangsnes synes sammenhengen mellom nynorsk og gode resultater er veldig spennende, men tar flere forbehold 3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen.

til å bytte tilbake til nynorsk. Blant de som hadde beholdt nynorsk som hovedmål, var flere i tvil om hvilken målform de kom til å bruke i studier og arbeid senere. Noen var veldig bevisste på at de ønsket å holde på nynorsken. Elevene møter lite nynorsk på skolen. På ungdomsskolen prøver norsklærerne å g Sterke verb er eit særmerke for germanske språk.Dei er kjenneteikna ved at dei markerer skifte i tid (og i somme språk tal) ved at rotvokalen vekslar etter eit avlydsmønster når dei vert bøygde, som t.d. bryte-braut-brote (), bryta-bröt-brutit (), break-broke-broken eller brechen-brach-gebrochen ().Til gjengjeld kan dei mangle tradisjonell bøygningsending, slik vi finn. Dei som spør, er i tvil om ein også kan bruka Norge på nynorsk, eller kvifor Noreg er vald som eineform. I gjeldande nynorsk rettskriving er Noreg den einaste tillatne forma. I denne samanhengen kan det vera av interesse å ta med utdrag av ei språkmelding som nynorskkonsulenten i NRK, Magne Rommetveit,. Bevar nynorsk i skolen. Rød Ungdom er for å opprettholde nynorskundervisningen i skolen. Nynorsk er den andre halvdelen av det norske språket, og bør derfor være en naturlig del av norskfaget.Når det er sagt, så er det ikke rart at norske elever er lei av nynorsk, når store deler av undervisningen i dag går ut på å pugge grammatikk og gloser Han skriver kapitlene om Elias som går på kunstskole i Oslo på nynorsk, hun skriver Susannes e-poster på bokmål. Hun vet ikke hvem han er, men han har sett på henne mange ganger på bussen. Så nært at han kan e-posten hennes utenat. Når hun plutselig slutter å reise, tar han mot til seg å sender en e-post

Elevar synest det nokre gonger kan vere vanskeleg å finne ut om eit verb skal ha -er eller -ar i presens. Denne lista kan brukast til å drille dei i dette, slik at dei ikkje alltid treng å slå opp i ordlista. Når ein undersøker endinga verbet får i preteritum, kan ein lett finne ut kva det heiter i presens Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Om nynorsk hadde blitt tatt ut av grunnskolen, hadde elever hatt én ekstra skoletime i uka. Den kunne de brukt på å jobbe med lekser, og få profesjonell hjelp av en lærer. Om nynorsken hadde blitt byttet ut med matematikk, hadde alle fått en bedre mulighet til å forstå noe vi aldri slutter å lære

Og hvis en førstegangsfødende ønsker å amme barnet, er hun ofte i villrede med hvordan hun skal bære seg at. Viser side 1. Fant 1273 setninger matching frasen bære seg.Funnet i 14 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil De fleste norske elever har (dessverre!) et altfor ubevisst forhold til språket sitt og sliter med å skrive godt når de må fokusere på grammatikk. Jeg ser faktisk en del likheter mellom det å lære å skrive nynorsk og lære å skrive fransk (jeg er også fransklærer). De elevene som sliter med nynorsk, sliter også med fransken Bære staur, bilde på å skulle holde sammen noe som lett vil sprike. Uttrykket ble brukt blant annet av statsminister Per Borten da hans borgerlige koalisjonsregjering gikk av i mars 1971. DEBATT Debatt: Nynorsk Gjør slutt på sidemålsgalskapen Den har vart i over hundre år. Ny læreplan i sidemål er ei hellig ku. MER DYBDELÆRING: Bokmålsforbundet mener at kompetansemålet i.

Hvorfor skal jeg ha nynorsk da? Hva kan nynorsk hjelpe meg med livet, eller noe som hels?! Hva skal jeg gjøre med nynorsk?! Jeg vet det ikke er mye en 15åring kan gjøre, men jeg brenner virkelig for dette og vil gjøre hva en 15åring kan for å fjerne nynorsk fra ungdomskolen og videregående. Jeg vil bli hørt Ved en lovendring i straffeloven i 1993, ble det satt forbud mot på offentlig sted å bære kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppsskade. Ved vedtakelsen av ny straffelov i 2005 ble straffebudet overført i en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted i straffeloven § 189. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år Så vidt jeg vet finnes det ingen huskeregler for å finne ut om et verb er e-verb på nynorsk. Hvis det ikke er et a-verb er det best å slå opp i ordboka(det gjør i hvert fall jeg ) e-verbene bøyes f.eks. slik: å tenkje-tenkjer-tenkte-har tenk Men det gir liten mening å si at de er så like at man forstår begge hvis man lærer det ene og klage på at vi lærer litt av begge to. Hvis de er så like så er det jo ingenting i veien for å lære litt nynorsk da det uansett gjør at man lærer det samme som med bokmål Nynorsk - drilloppgaver - Verb 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk. Desse verba er svake på nynorsk, medan dei er sterke på bokmål. Samanlikn bøyingane. Sjå på dette bøyingsmønsteret. Gå deretter til neste side og test deg sjølv

Barnas Hus er en butikkjede spesialisert på utstyr og klær til alle barn i alderen fra 0 og helt opp til 8 år. Barnas Hus ble etablert i 2004 og er i dag landsdekkende med 25 butikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Barnas Hus vil skape en bedre hverdag for de små - og for alle som elsker barn Bekymret etter terroren: - Norsk politi setter liv i fare ved å ikke bære våpen. Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det haster å utstyre politibetjenter med våpen Nynorsk vert idag nytta av omlag 10 prosent av befolkninga. Nynorsken står sterkast på Vestlandet, men og i mange andre deler av landet. Bokmål og nynorsk er likestilte i Noreg. Kvar kommune vel kva for eit mål som skal vera offisielt skriftspråk, skulespråk, osb. Går det an å snakke bokmål og nynorsk - Det er ikke forbudt å bære kniv på skogstur, ved jakt, fiske eller i forbindelse med relevant arbeid, som for eksempel snekker. Det er heller ikke forbudt å bære pyntekniv til bunad eller.

Synonym til bære på norsk nynorsk

Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad. Trøste & Bære er en norsk humor- og musikkgruppe bestående av Bjørn Anders Hermundstad (født 13. april 1960, død 5. mai 2016) og Trond Amlie (født 23. juli 1959) under pseudonymene Barry Bære og Trond Trøste.. I ungdommen spilte de to sammen med blant andre Ingar Amlien i rockebandet 018 som gav ut en LPen Stengte Dører på Kirkelig Kulturverksted i 1984 Å bære lykten eller være følgesvenn? av Mette Sagbakken og Maria Theresa Konow-Lund. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag jeg følte at det kom til å gå en helt annen vei enn jeg hadde lyst til [] jeg har en idé om hvordan sluttproduktet mitt skal se ut, og det var ikke sånn som veilederen min hadde sett det. At min iver for nynorsk plutseleg gjekk i vêret, gjorde ikkje at eg også plutseleg vart flink i nynorsk. Eg måtte jobbe med det. Eg las nynorsk, og eg valte å ta imot alle offentlege brev på nynorsk. Alle nettsider der det var mogleg valte eg å bytte om til nynorsk. Framleis er eg flinkare i bokmål, og det vil eg nok til alle tider vere

LÆRE NYNORSK: Mette-Marit sier de har «iverksatt flere tiltak» for at prinsessen skal lære nynorsk, og viser blant annet til at Ingrid Alexandra leste diktet «Å vere i livet» av Halldis. Dette vil innebære at det er lov å ha med seg en speiderkniv eller en annen kniv ut i naturen. Det er imidlertid ingen grunn til at man skal bære en speiderkniv eller annen kniv lett tilgjengelig når man ferdes i byen eller på annet offentlig sted, og det vil derfor være forbudt og straffbart å bære kniv i disse tilfellene

være på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

BÆRE BABY OG BARN. Barnas Hus har et stort utvalg av bæreseler, bæresjal og bæremeiser for å bære baby og småbarn. Vi fører bæreprodukter fra Ergobaby, BabyBjörn, Lillebaby, Stokke, Cybex, Close og Bergans Forskerne mener at dataene så langt i dette forskningsprosjektet viser at Kunnskapsløftet som styringsreform ser ut til å svikte. Derfor har reformen blitt en tung bør å bære, spesielt for små og mellomstore kommuner «Å bære havre til en død hest», er et ordtak som man ikke behøver å ha hverken hørt eller sett, for å forstå. Å gjøre dette gir ingen mening Barrett har også støttet Trumps harde immigrasjonslinje og er for å utvide de amerikanske våpenlovene og retten til å bære våpen, melder BBC. Det ble en ledig plass i høyesterett etter at. Når mange står utenfor, blir regningen større enn vi har rygg til å bære over tid Artikkeltags. Debatt; Politikk; Arbeidsliv; Av Kårstein Eidem Løvaas,stortingsrepresentant for Høyre, Næringskomiteen. Publisert: 17. oktober 2020, kl. 18:00 Sist oppdatert: 17. oktober 2020, kl. 18:00. Vi må inkludere for å.

Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål Rektoren har i flere år frontet åpenhet og mangfold blant sine elever. Overraskelsen ble stor da han skjønte hvilke holdninger han stadig bar på fra oppveksten i et lite bygdesamfunn For å gjere nynorsk så synleg og tilgjengeleg lokalt og regionalt som mogleg er det viktig at fylkeskommunen nyttar nynorsk i tenestetilbod, annonsering og administrasjon. Med den nye språklova skal fylkeskommunen i all kommunikasjon med kommunane nytte språket dei sjølve har vedteke Norsk politi ber om å få bære våpen fast. Det bør de få lov til. Torsdag kom nyheten om at norsk politi skal bevæpne seg. Det er terrorangrepene i Europa den siste tiden som er den direkte foranledningen til den midlertidige endringen som nå er gjort

Språkråde

Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Les nynorsk! Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske Hvis nynorsken gjør krav på å være en vernet bedrift, har den ikke livets rett. Roy Jacobsen || Nynorsk. Jeg forbeholder meg retten til å ta for meg av det som finnes av språk her i landet. Karin Moe || Nynorsk. Om vi skal gje nynorsken gode vilkår, er nesten eit spørsmål om ytringsfridom Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885.. Bruk Nynorskordboka for å sjå kva ord som er lovlege på nynorsk. Sjå òg WP:Formlære for råd om nynorsk grammatikk, Gode nynorske uttrykk for ei synonymliste over uttrykk frå bokmål til nynorsk og Vanlege feilstavingar for eit oversyn over vanlege feil på nynorsk

bare på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. Bokmål til nynorsk Translator. Send. vi trenger alle denne oversetteren, la oss lage den beste oversetteren ever. Ever wanted.
 2. Kanskje for å lindre smerten, ved å få den sagt, om det går an å bruke en slik godkjøpsvending om et dikt og et liv som dette. Den ukjente - altså eg - løfter seg ut og vekk fra all ros og ris, det kan ikke treffe ham, for ingen kjenner ham. Så teig still, venner, så eg slepp å høyre/ ros og ris for deg eg ikkje er
 3. Man hadde 2 alternativer. Man kunne fortsette å bruke dansknorsken og modernisere den eller samle dialektene som ble snakket på bygdene ute på landet. De fant ut at kommunenen kunne bestemme om de ville ha nynorsk eller bokmål. Ivar Aasen beynte å reise rundt i landet og dannet den første nynorske ordboken
 4. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål
 5. istrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig.
 6. Nynorsk var aldri ment for å skrive slike ting som en oversettelse av.i de nevnt over. Skal du skrive slikt, så skriv bokmål. På nynorsk skal man ikke drive med passiv (dei nemnt..). Det blir ny-norskere med: dei som eg har rekna opp Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider
 7. Man må kunne nynorsk for å få fullt utbytte av NRK. Man må kunne nynorsk for å skjønne skiltingen i Bø Sommarland og arealene rundt. Man må kunne nynorsk for å skjønne mesteparten av dagens og tidligere tiders elendige lyrikk. For øvrig er jeg hjertens enig i at Nynorsk bør åke og noe annet inn. Engelsk, som du sier, er en god.

Kan ikke hjelpe med nynorsk-biten, men kan si ifra om det mange tar feil på - husk å sitere riktig kilde på det sitatet.. Hehe, stemmer det. Skal skrive et artikkel om ytringsfrihet, og skriver at Voltaire er kjent for sitatet, men at jeg ikke skal gå nærmere inn på om det faktisk var han som skrev det eller ikke SPØRSMÅL hei. jeg er en gutt som er 15 år og skal nå opp i tentamen og eksamen. første spørsmålet mitt. hvorfor skal vi ha NYNORSK på ungdom skolen når vi ikke skal ha det videre på videregående? jeg skal også ha matte. vi skal jo følge den nye lærerplanen. ikke L97. når jeg gikk i 8 og 9 fikk vi den forige tentamens oppgaven til å øve på. men nå får vi ikke den Å oversette ord for ord er ikke nok til å gjøre en bokmålstekst til en god nynorsktekst. Setningsstrukturen er litt annerledes på nynorsk, og ofte må vi gå ganske drastisk til verks for å skape en idiomatisk nynorsktekst som flyter godt

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Høvre - Gudbrandsdalsmusea AS / DigitaltMuseum

bære - Wiktionar

Mors bortgang blir for tung å bære for far. Bokmål. Brevet som skulle forandre alt. Ei jente Oppgåve i nynorsk med tittel som var bunden til Den Dagen. Karakter: 5 (8. klasse, Nynorsk stil om å ta selvmord. Karakter: 5 Nynorsk.. I nynorsk kan ein velje om ein vil bruke infinitivsendinga -a eller -e. Det er rett å skrive både å hoppa og å hoppe, men det er viktig å vere konsekvent. Det vil seie at du ikkje kan skrive å hoppe i ei setning for deretter å skrive å kasta i neste. Fire grupper av svake verb. På norsk skil ein mellom svake og sterke verb NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Agder FpU har fremmet forslag om at sivile skal få lov til å bære våpen på offentlige steder. - Helt urealistisk, sier justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Solveig Horne Å kjøpe - kjøper - kjøpte - har kjøpt Å dømme - dømmer - dømde - har dømt. E-verb bøyes det samme på nynorsk som på bokmål. Man hører hvilke type bøying den har, som man kan ikke si kjøpde. Håper du lærte mer om verb bøying på nynorsk

Skriving - Nynorsksentere

 1. Nei, det er i utgangspunktet ikke lov til å bære hverken skytevåpen, kniv eller pepperspray på offentlig sted. Ifølge straffeloven § 352 a straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser på offentlig sted. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler
 2. Ho vart av Rådet saman med eit par andre plukka ut til å kome med forslag til fråsegn. Halse Digernes har kome til at det er fleire negative element. Det eine er at ho synest at namnet kan verke useriøst. Nemninga Nynorsk kultursentrum meiner ho er god. - Det har kulturomgrepet i seg, og det er viktig
 3. Et begravelsesbyrå i Trondheim får kritikk for å ha transportert en død person på en båre langs bakken og spørre en forbipasserende om hjelp til å bære
 4. Ble skammen for tung å bære, Aftenposten? Av. Lars Birkelund - 18. september 2020. 2. Aftenposten var stolte som haner da de i 2010 fikk tilgang til Assange/Wikileaks lekkasjer og fikk til og med en pris for å publisere det Assange skaffet dem. Så gikk det noen år og Aftenposten ble blant de verste når det gjelder å trakassere Assange

Med denne lista klarer bokmålselever å kvitte seg med de

12 kule ord du berre finn på nynorsk - Framtid

Synonym til bære på norsk bokmå

 1. bere - Wiktionar
 2. Høyre prøver å kvitte seg med sidemål - igjen - NRK Norge
 3. Nynorsk bør være valgfag - Forskning
Kjelke - Norsk skogmuseum / DigitaltMuseum
 • Sonoma valley wineries.
 • Habeas corpus betyr.
 • Hvordan miste jomfrudommen.
 • Sonnenaufgang bilder download.
 • Kalorier pære.
 • Hittegods lillestrøm.
 • Kjønn på kattunger.
 • Dhl åpningstider.
 • Razor claw sun.
 • Hotels lagos algarve.
 • Grover mieten erfahrungen.
 • Bakterier karies.
 • Campingvogn deler i sverige.
 • Jump street 22.
 • Urinsyregikt behandling.
 • Proksimalt og distalt.
 • Tanz zürich veranstaltungen.
 • Petersdom innen.
 • Reinsdyrjakt 2018.
 • Was bringt ein dringlichkeitsschein.
 • Uberørt natur i norge.
 • Plassering spotter tak.
 • Basteln mit steinen und holz.
 • Schülerticket hessen verloren.
 • Zeitung austragen hallo münchen lohn.
 • Mario barth 2018.
 • Når bør barn få mobil.
 • Villmarksbutikken porsgrunn.
 • Jordbærpikene oppskrifter.
 • Bordkort optimalprint.
 • Licenciatura en psicologia saltillo.
 • Gebrauchte sachen verkaufen tipps.
 • Snapcode på russedress.
 • Frisk forlag.
 • Sentrum politistasjon oslo åpningstider.
 • Trump bilder comic.
 • Forlatte steder i bergen.
 • Maksime eksempel.
 • Hydrafacial before and after.
 • Kværnerbyen barnehage.
 • Huntonitt panelbord.