Home

Paradokset definisjon

Paradoks - Wikipedi

 1. Et paradoks, også kalt anomali, er en diskrepans/uoverensstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer. Det er altså en selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet. Forekomsten av paradokser hos en teori er naturligvis brysomt, men unnvikes ofte gjennom å innta posisjonen at sunn fornuft formes av hvordan ting ser ut å være, og ikke av hvordan de (egentlig) er, dvs.
 2. st gir mest
 3. Paradoks er en uttalelse som gir inntrykk av å være selvmotsigende. I logikken skjer det når to utsagn, p og ikke-p, er satt opp slik at p impliserer ikke-p, det vil si at antagelsen om at p er sann logisk fører til den konklusjon at ikke-p også er sann. Det finnes mange logisk forskjellige typer paradokser, og analysen av disse har spilt en stor rolle i utviklingen av moderne matematisk.
 4. Paradoks definisjon Et paradoks er et utsagn eller påstand som virker selvmotsigende eller absurd, men i virkeligheten uttrykker en mulig sannhet. Innen vitenskapen skjer et paradoks når teorien beskriver en situasjon som ikke stemmer overens med erfaringer fra virkeligheten
 5. Definisjonsparadokset er et av de epistemiske paradoksene og utfordrer ideen om at vi kan lære noe nytt gjennom å definere ting, hendelser, eller fenomener. Paradokset er i slekt med Menons paradoks, slik det opptrer i Platons dialog Menon, og utfordrer i likhet med dette ideen om at vi kan erverve ny kunnskap gjennom å avklare hva en ting, hendelse, eller fenomen er
 6. Analysens paradoks er paradokset om at en filosofisk analyse ikke både kan være informativ og sann. Paradokset følger dersom man krever av en definisjon at det definerte begrepet (definiendum) og definisjonen (definiens) skal representere det samme begrepet. Kravet er at definiens skal skrive ut det som konstituerer forståelsen av begrepet uttrykt av definiendum
 7. EPR-paradokset var et tankeeksperiment innenfor teoretisk fysikk som viste at kvantemekanikken ikke var en lokal realistisk teori. Albert Einstein, Boris Podolsky og Nathan Rosen publiserte i 1935 en kjent artikkel med tittelen Kan den kvantemekaniske beskrivelsen av virkeligheten sees på som komplett?, som ga opphavet til det såkalte EPR-paradokset

Hedonisme er en teori innen verdilære som hevder at nytelse er det eneste som er iboende godt, og at smerte er det eneste som er iboende dårlig. Andre ting er derfor kun gode eller dårlige i den grad de forårsaker nytelse eller smerte. Med hedonisme (fra gresk ἡδονή = hedone, som betyr velbehag, lyst), siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og «det gode liv». I motsetning til Epikurs forståelse av hva lyst innebærer, tenker hedonistene i sin alminnelighet utelukkende på den lyst som er innrettet mot de materielle og. Jevons paradoks er en økonomisk teori om at teknologiske fremskritt som øker effektiviteten i bruken av en ressurs har tendens til å øke (i stedet for å redusere) forbruket av ressursen Et paradoks er et utsagn som gir inntrykk av å være selvmotsigende. Paradokser kan kalles for filosofiens byggesteiner. Vi kan bruke dem til å forstå hvordan fornuften vår er bygget opp, og hvor grensene går for våre tenkeevner Lær definisjonen av paradoksalt nok. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene paradoksalt nok i den store norsk bokmål samlingen

Paradoks - Definisjon av paradoks fra Free Online Dictionar

Definisjon av paradoksalt i Online Dictionary. Betydningen av paradoksalt. Norsk oversettelse av paradoksalt. Oversettelser av paradoksalt. paradoksalt synonymer, paradoksalt antonymer. Informasjon om paradoksalt i gratis engelsk online ordbok og leksikon. paradoksalt. Oversettelser. English: paradoxically Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens Helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10. WHO definerer avhengighet etter seks kriterier hvor tre av kriteriene må ha vært tilstede det siste året for å.

Fremtiden for Hitlers foretrukne slagskip ble kun behandlet i forsiktige vendinger i dokumentet, og i den etterfølgende drøftingen viste det seg å være en paradoksal situasjon at stabssjefen fastslo «at man ganske sikkert hadde bruk for denne skipstypen, men at man ikke kunne komme til klarhet over hva den presist skulle brukes til. Den paradoksale intensjon beskriver en hverdagserfaring som går ut på at det en prøver å oppnå, gjerne ender med det stikk motsatte.. Fenomenet er beskrevet av apostelen Paulus i ett av hans brev. . Den paradoksale intensjons metode. Victor Frankl snudde forholdet på hodet og innførte den paradoksale intensjons metode som en måte for mennesker med fobier og vegringer til å få. Vanlige temaer i paradokser inkluderer selvreferanse, uendelig regresjon, sirkulære definisjoner og forvirring eller tvetydighet mellom forskjellige abstraksjonsnivåer.. Patrick Hughes skisserer tre paradoksale lover: . Selvreferanse Et eksempel er utsagnet Denne utsagnet er falsk, en form for løgnerparadokset.Uttalelsen viser til seg selv Hva er et paradoks? Lær definisjonen av paradoks og finn populære eksempler på paradoks i litteraturen. Bruk storyboards for å lage litterære begreper visuelle for studenter

paradoks - logikk - Store norske leksiko

 1. Et paradoks er noe som tilsynelatende er umulig eller selvmotsigende, men som kan vise seg å faktisk være sant likevel. Eller et paradoks kan være noe som virker helt ulogisk, men likevel inneholder et snev av sannhet. I Norge snakker vi ofte om likestillingsparadokset
 2. Svart svane-teorien, også kalt cygne noir (fransk for svart svane), innebærer å gjøre noe som er blitt ansett for å være umulig, å motbevise noe som har blitt ansett som en sannhet.. Utformet som vitenskapsteori er den blitt beskrevet og utdypet av Nassim Nicholas Taleb i boken The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable (2007)
 3. Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. Det er vanskelig å finne enkle, entydige og bredt aksepterte kriterier for vurdering av folkehelsen
 4. Les om ironi og sarkasme som språklige virkemidler. Ironi. Ordet ironi kommer fra gresk og betyr opprinnelig «forstilt tale» eller «å si én ting og mene det motsatte». Det taleren sier, skal altså ikke oppfattes bokstavelig. Orda betyr noe annet, under overflata, og taleren forutsetter at mottakeren oppfatter dette skjulte budskapet
 5. Definisjon av paradoks: En påstand som er formulert urimelig eller selvmotsigende.F. eks. Vann - ekstra dry, dødslevende. Sofisme, på gresk: sophízesthai = å pønske ut og: sophós = klug er en logisk skinnbevis eller en feilslutning. Den som anstrenger seg for å finne en løsning på et tilsynelatende logisk problem blir bevisst ført på glattisen
 6. Historiens eldste kjente paradoks, løgnerparadokset, stammer fra Epimenides som levde omkring 600 år før Kristus. det er standard definisjon av et paradoks. Du starter med noe som virker solid, resonnerer deg gjennom, og kommer til slutt fram til en konklusjon som virker absurd
 7. paradoksal - Definisjon av paradoksal fra Free Online Dictionar

Definisjon . paradoks. grammatikk . Oversettelser i ordboken norsk bokmål - baskisk. paradoxa . substantiv. Og paradokset er at tiåret før det siste tiåret var så lovende -- og hovedsaklig av én årsak. Eta paradoxa da aurreko hamarkadaren aurrekoak etorkizun handikoa zirudiela,. Sjekk paradoks oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på paradoks oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Det pedagogiske paradokset oppstår når man skal lære å bli fri i en institusjon som bygger på at man underordner seg. - Fremfor å hovedsakelig advare mot å bruke det digitale bildet, bør man i stedet diskutere hvordan man kan bruke det. Den digitale revolusjonen har skapt det femte språket i Norge

Paradoks Definisjon Finn Definisjon på Paradoks hos

Religion og etikk - Filosofiske paradokser - NDL

 1. paradoksalt nok - norsk bokmål definisjon, grammatikk
 2. Paradoksalt - Definisjon av paradoksalt fra Free Online
 3. avhengighet - Store medisinske leksiko
 4. paradoksal - definisjon - norsk bokmå
 5. Paradoksal intensjon - Wikipedi
 6. Paradoks - Paradox - qaz

Paradoksdefinisjon og Eksempler Paradoksalt Litterære

 1. Likestillingsparadokset utdanning
 2. Svart svane-teorien - Wikipedi
 3. folkehelse - Store medisinske leksiko
 4. Norsk - Ironi og sarkasme - NDL
 5. Paradokser - Diverse emne
 6. Gamle paradokser gir ny innsikt - Institutt for filosofi
 7. Paradoksal - Definisjon av paradoksal fra Free Online

Video: paradoks i baskisk - Norsk bokmål-Baskisk Ordbok Glosb

 • Waarde antiek mahjong spel.
 • Niavarani termine 2018.
 • Eksempler på hvordan arv og miljø samspiller.
 • Mr hankey gif.
 • Spenningsrekke.
 • The green party us.
 • Kaninutstilling 2017.
 • Hvordan bruke wild yam.
 • Iphone 3g ebay.
 • Detektor nrk.
 • Pilen strömstad.
 • Kumelk østrogen.
 • Tui avbestillingsforsikring.
 • Rakfiskfestival 2017 vinner.
 • Kompetanseheving i barnehagen.
 • Gymnasium zitadelle jülich lehrerliste.
 • Ntnu masteroppgave mal latex.
 • Bayer wohnungen leverkusen mieten.
 • Diamant union 20.
 • Winora alan test.
 • Vogelbräu karlsruhe durlach.
 • Tour 300 edition trimsykkel.
 • Send sms med falsk avsender.
 • Skalenniveau beispiele psychologie.
 • Kiss album covers.
 • Scientology gründung.
 • Høytider i islam.
 • Neues wohnen wohnungsgenossenschaft e.g. strausberg.
 • Granulomatöse orchitis.
 • Stella fietsen ervaringen.
 • Rega planar 2 manual.
 • Alfa stråling.
 • Obere brust trainieren.
 • Mustahil tuk bersama mp3.
 • Hanngris.
 • Frases gangster tumblr.
 • Tartandekke wikipedia.
 • Karine ferri facebook.
 • Nav foreldrepenger telefon.
 • Aarhus universitet medicin kandidat.
 • Pilzpneumonie doccheck.