Home

Blåsjø vannstand

Vannstand - Skagerak Kraf

Man kaller det laveste regulerte vannstand (LRV) og høyeste regulerte vannstand (HRV). Skagerak Kraft skal alltid sørge for at vannstanden er innenfor LRV og HRV nivå i de vann og magasiner vi disponerer og påvirker Blåsjø er Norges nest største vannmagasin i volum (etter Storglomvatnet i Nordland), men det største i energiinnhold. Magasinet har et nyttbart volum på 3105 millioner m³ og et energiinnhold på 7,8 TWh. Overflaten dekker et areal på ca. 84 km². Høyeste regulerte vannstand er 1055 moh. og laveste 930 moh Blåsjø som ligger i Ryfylke og Setesdal er Norges største energimagasin og blir holdt på plass av 11 små og store dammer. Ved høyeste regulerte vannstand dekker Blåsjø et område på over 82km2. Storvanndammen, Oddatjørndammen og Førrevanndammen er blant de største dammene som hører til Blåsjømagasinet Målestasjoner med sanntids-vannstand (Klikk på ønsket målestasjon for å se plott.) Grønn=oppdatert siste 24 timer, blå=oppdatert siste uke, rød=data eldre enn siste uke, grå=ikke oppdatert. Liste over kartets målestasjoner for sanntids-vannstand 6. november 2020 kl 2-6: Lett regn, Temperatur 4, 0,1 - 0,3 mm, Frisk bris, 10 m/s fra ves

Reguleringsmagasin – WikipediaBlåsjø-magasinet i Ryfylke og Setesdal - Arkitektur in

Målingene er sist oppdatert: fredag, 6. november 2020, 10:12 * Årsmiddel for perioden 1961-199 Oversikt over vannstander sammenlignet mot normalhøyde, for vassdrag overvåket av Glommen og Lågen brukseierforening. Mjøsa, Glomma, Øyeren med fler Tabell som viser detaljer i utvikling i vannstand, for vassdrag som overvåkes av Glommen og Lågen brukseierforening. Mjøsa, Glomma, Øyeren med fler Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg. Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet Blåsjø er altså en kunstig innsjø, og det største energimagasinet i Norge. Den ligger på grensen mellom Rogaland og Aust- Agder, og overflaten dekker et areal på ca. 84 km 2. Høyeste regulerte vannstand er 1055 moh. og laveste 930 moh. Jeg har vært ved Blåsjø tidligere

Blåsjø - Store norske leksiko

7. november 2020 kl 6-12: Tåke, Temperatur 2, 0 mm, Flau vind, 1 m/s fra ves Blåsjø som ligg i Ryfylke og Setesdal er Norges største energimagasin og blir holdt på plass av 11 små og store dammar. Ved høgste regulerte vannstand dekkar Blåsjø et område på over 82km2. Storvanndammen, Oddatjørndammen og Førrevanndammen er blant de største dammane som høyrer til Blåsjømagasinet Blåsjø, Storglomvatn, Røssvatn, Store Akersvatn, og Songavatn er eksempel på de største reguleringsmagasinene og kunstig innsjøer i Norge. for eksempel via en elv og med varierende vannstand. Kan for eksempel ligge i tilknytning til og avstengt fra havbukt, e.g. Vaular på Jæren. Oligotrofe vann Liker du å fargelegge? No kan du sette ditt fargepreg på byen, bygda eller favorittstedet ditt! Eit detaljert kart har flotte mønster som eignar seg ypparleg til fargelegging Vannstand Mjøsa siste uke. Vannstandsdata er levert av nve.no. Relaterte artikler: Værmelding for Hamar; Vannstand Mjøsa siste uke; Beaufort vindskala; 9. juli 2014 hbf Aktuelt, Vær og vann Innleggsnavigasjo

Et vannmagasin er et vannlager for vannforsyning eller vannkraftproduksjon som dannes ved vassdragsreguleringer når en naturlig innsjø eller elvestrekning demmes opp. Det er også eksempler på at vannmagasiner (innsjø-reservoar) etableres på steder som tidligere var skog eller våtmarksområde, bekkedaler eller flere mindre innsjøer Blåsjø, som ligger i Ryfylke og Setesdal, er Norges største energimagasin og blir holdt på plass av 11 små og store dammer. Ved høyeste regulerte vannstand dekker Blåsjø et område på over 82km2. Storvanndammen, Oddatjørndammen og Førrevanndammen er blant de største dammene som hører til Blåsjømagasinet På laveste vannstand under kraftkrisen var det 45 meter fra vannspeilet til toppen av Norges største betongdam. Da VG var på Blåsjø i januar i fjor var det 38 meter fra det islagte bassenget. Plagemuren Gigantiske Blåsjø tappet 32 meter. BLÅSJØ (VG) Denne nakne betongmuren kan varsle plagede nordmenn om nok en dyr strømvinter

Blåsjø-magasinet i Ryfylke og Setesdal Buildings

 1. g m Senkning m Regu-lenngs-hoyde Storvatnet 975,0 1055 950 80,0 25,0 105 Gilavatnet 1045,5 1055 9,5 Førrevatnet 975,5 1055 970 79,5 5,5 85 Undeknutevatnet 992,4 1055 935 62,6 57,4 120 Andrevatnet 1022,8 1055 995 32,2 27,8 60 Tredjevatnet 1031,3 1055 960 23,7.
 2. Dette året er det høy vannstand i Blåsjø, og dermed lett å komme rundt i terrenget med båt. I området ved Førrevassdammen er det mulig å sette ut båt. Veien fra Oddatjønn til Beinlei er vedtatt stengd for allmedheten fra 2020 av NVE. Vedtaket er påklaget
 3. eller videre til Blåsjø. d) Avløpene fra Vestre Kaldavatnet (15,4), bekk fra Novletjørna (4,5) og Skorpevadhøl (86,2) tilsammen 106,1 kmz overføres til Blåsjø. e) Avløpene fra Oddatjørn (68,5) og avløpene under b) og d), tilsammen 405,8 km: nedbørfelt, overføres via Saurdal og Kvilldal kraftstasjoner til Suldalsvatnet
 4. Norge har mange flotte innsjøer og fire av dem er faktisk Europas dypeste. Sjekk de største og dypeste innsjøene basert på offentlige data
 5. midten av august ble Blåsjø på nytt tappet ned og årets laveste vannstand kom i slutten av september da den nådde ca 1016 m oh. Bare en kort periode på varen 1994 var det litt lavere vannstand enn dette. Mildvær og regn i oktober og november brakte vannstanden opp igjen med ca 8 m. Snøforholdene i høyfjellet

Målestasjoner med sanntids-vannstand

Attraksjoner | Ryfylke Fjordhotel

Samlet sett er Ulla-Førre Norges største samling med kraftverk som utnytter vann fra et over 2 000 kvadratkilometers nedbørsfelt i Aust-Agder og Rogaland fylke. Statkraft er hovedregulant for vassdraget og Skagerak Kraft eier 1,49% av kraftproduksjonen gjennom sitt eierskap i Otrakraft - Blåsjø er et stort flerårsmagasin og har ikke noen spesielt krevende eller stresset situasjon, sier Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft. - Ser verre ut enn det er Sira-Kvina kraftselskap bruker Gravatn i Sirdal som et såkalt mellommagasin, som blir tappet opp og ned etter behov Statkraft har fått grønt lys fra departementet for å bygge en pumpe som skal føre vann fra Store Blåfjellvatnet og opp til Blåsjø. Både fylkeskommunen, Fylkesmannen og Villreinnemnda er. Lav vannstand i kraftmagasinene i Rogaland. Blåsjø, Storevassdammen, Oddatjønndammen, Førresvassdammen og Sandsvatnet. Bildene viser demningen, vannmagasiner, kraftlinjer, div. motiver. (Code: 38750) FOTO: Alf Ove Hansen / NTB / SCANPIX. Mot ny rekord i strømforbruket. Men lav vannstand har likevel ført til økte strømpriser

Oddatjørndammen er en del av Blåsjø vannmagasin som ligger i Suldal Kommune i Rogaland Fylke. Hit kommer du med bil eller sykkel på anleggsveien inn til demningene på Blåsjø. Denne veien er forøvrig bare sommeråpen, men her er det lite trafikk og sjansene for å ha denne idyliske plassen for deg selv er stor Adkomsten er på nødla sti frå Førrevassdammen 5 timar eller Funndingsland 8 timar. Hytta ligg ved regulert vatten og med vannstand i Blåsjøen på kote 1042 kjem du inn til hytta med båt frå Førreskardammen. FOSSEN Dette er frå gammalt av ei lita jaktbu, som er oppsett av bygdafolk i Jøsenfjordalføre lenge før det vart statsallmenning Sira-Kvina Kraftselskap produserer fornybar energi i vannkraftverk, med vann fra fylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder Emneord: Ulla-Førre, vannføring, vannstand, vanntemperatur, Suldalslågen Kort sammendrag: I denne rapporten blir de hydrologiske forholdene i Suldalsvassdraget i 1999 beskrevet. Generelt sett var 1999 et fuktigere år enn 1998, med mer avrenning, høyere flomvannføringer i vassdraget og høyere produksjon i anleggene Blåsjø 12 (Aust-Agder, Arealene for de regulerte innsjøene refererer til høyeste regulerte vannstand. 12 : Kunstig innsjø. Magasin for Ulla-Førre-anleggene. 13 : Når medregnet 520 km i Sverige (Klarälven - Göta älv), er Trysilelva Nordens lengste vassdrag. 14

Like ved Pøyleånas utos i Blåsjø ser jeg ned på en teltleir med et par lavvoer og noen telt. Ikke ett menneske der, men jeg antar de er ute og fisker. Trolig noen som har båt med seg når jeg ser alt utstyr som finnes i leiren der. Ingen vetige folk bærer alt det på ryggen i allefall, slår det meg Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Vannstanden i Blåsjø var høy i perioden 1989-92, men høst og vinter 1993-94 og 1995-96 ble det tappet betydelige volum fra Blåsjø. I 1996 fungerte Blåsjø for første gang som grunnvannstand og vannføring/ vannstand i lågen. En vannføring på ca. 150 m3/s, vi Denne siden viser middeltemperatur og nedbør dersom det er målt for valgte stasjoner og tidspunkt Blåsjø er Norges største energilager, og det er 125 meters høydeforskjell mellom høyeste og laveste regulerte vannstand! Heldigvis var det nesten fullt da jeg gikk forbi, ved lav vannstand er det mer synlig at naturen betaler en høy pris for vannkraftproduksjonen

Yr - Værvarsel for Blåsjø målestasjon, Bykle (Agder

 1. Blåsjø, det største reguleringsmagasinet i Norge, har en reguleringshøyde på 105 meter. Ved å pumpe vann opp til reguleringsanlegg med større fallhøyde kan det oppnås en energigevinst. Slike pumpekraftverk kan også nyttes for å flytte vannet til et høyere magasin i perioder med lave strømpriser, slik at vannet kan nyttes til produksjon i perioder når prisene er høye
 2. Magasinene er svært ulike med hensyn til størrelse og tilsigsmønster over året. De største magasinene rommer flere års normal nedbør. Blåsjø er med en kapasitet på 7,8 TWh Norges største magasin. Det rommer tre års normaltilsig, men kan med full produksjon tømmes i løpet av om lag 7-8 måneder
 3. Det er ikke til å stikke under en stol at tilgjengeligheten til dette området er ganske grei. Her er det nemlig kraftselskapene som har ryddet vei, bokstavelig talt. Anleggsveiene går langt inn i fjellet her akkurat som i området rundt Blåsjø jeg besøkte tidligere i høst
 4. - Forskjellen mellom høyeste og laveste mulige vannstand (reguleringshøyden) har også betydning for hvor mye vann et Mest sannsynlig vil de som ligger høyt også ha høyest fall, forklarer han, og nevner Møsvatn i Telemark, Blåsjø i Rogaland og Storglomvann ved Glomfjord som eksempler på vannmagasiner som kan produsere.
 5. Blåsjø og Betongtavlen · Se mer » Bykle. Bykle er den nordligste kommunen i Aust-Agder. Ny!!: Blåsjø og Bykle · Se mer » Førrevassdammen. Førrevassdammen Førrevassdammen går over Førrejuvet Førrevassdammen er en betongdam med flomoverløp, og er en av fjorten dammer som demmer opp den kunstige innsjøen Blåsjø. Ny!!
 6. Roskreppfjorden er vårt høyesteliggende magasin med en HRV (høyeste regulerte vannstand) på 929 moh. Ousdalsvatn. Ousdalsvatn er ett av to inntaksmagasin til Tonstad kraftverk. Ousdalsåna er et sidevassdrag til Sira, men pga. god beliggenhet blir dette vannet brukt som ett av Tonstads inntaksmagasin

Blåsjø er Norges største energimagasin. Magasinet blir holdt på plass av 11 små og store dammer. Ved høyste regulerte vannstand dekker Blåsjø et område på over 82 km2. Foto | Rune Roalkvam / Visit Suldal. Les mer. Gårdsbryggeri. Tradisjonene med å brygge øl på Mo er lange Hjelmeland Fjellstyre. 505 liker dette. Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar for Hjelmeland Statsallmenning,så sant ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov Storm.no gir deg været for 8 millioner steder i verde

FBR - Vannstande

 1. 1472 mill. m³ vann, eller i middel 46,6 m³/s, tappet fra Blåsjø. Tilsvarende tall for 2001 var 1249 mill. m³ eller 39,5 m³/s. Mengden vann som ble pumpet fra 600 meters nivå til Blåsjø var nesten like stor i 2001 som i 2000. Totalt ble det pumpet 177 mill. m³ i 2001 og 183 mill. m³ i 2000. Statkraft Grøner AS 22.03.200
 2. Reguleringsmagasin (også kalt vannreservoar, regulert innsjø eller vannmagasin) er en naturlig innsjø eller et kunstig basseng som vannet i et vassdrag kan samles i. Kunstige magasiner etableres ved å demme opp deler av et vassdrag ved hjelp av en demning.. Formålet med et magasin er at man kan samle vann i perioder hvor tilsiget av vann er større enn forbruket

Selv om badetemparaturen ikke er den høyeste, går det an å teste svømmeferdighetene på. Røssvatnet, innsjø i Hattfjelldal og Hemnes kommuner, Nordland, 383,4-370,7 moh., etter oppdemming 1958 Norges nest største innsjø med 219 km² ved høyeste regulerte vannstand (opprinnelig 190 km²) Lavere høyeste vannstand i magasinet kan løse utfordringer knyttet til villreintrekk på en kostnadseffektiv måte. Brutte trekkmuligheter i store kraftmagasin av GPS-merkede villrein mellom områdene nord og syd for Blåsjø. Bukker har så vidt brukt område fastsettes i 2007 (Blåsjø-overføring) Dato: Side: 10 Rettslige skranker Følgende lovverk er sentrale : • Vassdragsreguleringsloven av 1917 for reguleringer • Industrikonsesjonsloven av 1917 for kraftverk m m vannstand om sommeren og høste Forskjellen mellom høyeste og laveste tillatte vannstand i magasinene er fastsatt i reguleringstillatelsen. Som et eksempel tillates en variasjon i vannstanden i Mjøsa på rundt 4 meter. Blåsjø, det største reguleringsmagasinet i Norge, har en reguleringshøyde på hele 105 meter Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Det finnes mange typer kraftverk, for eksempel vannkraftverk, bølgekraftverk, kjernekraftverk, solkraftverk og gasskraftverk.Dersom det gjelder et vannkraftverk kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med eventuelle reguleringsinnretninger som demninger, luker, tunneler og.

Vannstander - Glommens og Laagens Brukseierforenin

Sammenlignet med potensialstudien fra 2012 om norsk balansekraft til Europa går denne studien mer i dybden rent teknisk, og inkluderer også den allmenne samfunnsaksepten ved et eventuelt balansekraftregime. Dette er Blåsjø, Norges største kraftmagasin. Foto: Martin NH / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 Hjelmeland Fjellstyre. 504 likes. Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar for Hjelmeland Statsallmenning,så sant ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov

Ferje tau stavanger jul; Ferje tau stavanger tid; Ferje tau stavanger 2019; Ferje tau stavanger 2018; Den sedvanlige middagen Real Turmat ble fortært med velbehag, og etterhvert som solen forsvant og de siste turistene forlot hylla (i 23-tiden) var det på tide å krype ned i soveposen Det er populært å sykle inn på anleggsvei langs Blåsjø. Denne er låst med bom oppe ved Oddatjørndammen. Bommen er åpen for allmenn ferdsel 15. august til 30. september, da du kan du kjøre inn til Beinvasskilen. Dette er ca 8 km før Storevassdammen. Anleggsveien er asfaltert og perfekt å sykle på for store og små Blåsjø er Norges største magasin med en kapasitet på 7,8 TWh. I konsesjonen fastsettes høyeste og laveste tillatte regulerte vannstand i magasiner, og det kan pålegges næringsfond til utbyggingskommunen. Det fastsettes et manøvreringsreglement med vilkår Da er bloggen oppdatert med den tredje dagen på Der Traumpfad. Vandringen kom endelig til fjellene, jeg gikk fra Bad Tölz til Tutzinger Hütte under den bratte fjellsiden til Benediktenwand. En vandring i to deler. Den første halvdelen en fortsettelse av den flate vandringen.. Høyeste regulerte vannstand ble senket fra kt. 1185 til kt. 1175. Dette medførte at det neddtemte arealet ble redusert fra 13 km 2 til 5 km 2 (dvs. 1 promille av dagens areal på 5.500 km 2). På denne måten unngikk man å demme ned trekkveiene vest og syd for store Urar-vatn

Vannstander - Tabelloversikt over vannstande

Nisser innsjø Nisser - Wikipedi . Nisser er en innsjø i Nissedal og Kviteseid kommuner i Telemark.Den er en del av Arendalsvassdraget.Navnet kommer fra gammelnorsk «Niðsær» som betyr «Den nedre sjøen».Den øvre sjøen er Vråvatn som er forbundet med Nisser via slusene i Vrådal (Små- og Storstraum). Langøren Gartneri. 525 liker dette. Besøksadresse: Namsosvegen 3663 (Namdalseid) Medlem av. Guren Gartneri dyrker slangeagurker, småplanter og blomster i veksthusanlegget p Yr melder både sol og lite vind til helgen så alt ligger til rette for en drømmehelg i fjellet. Det er ledig på Bleskestadmoen, Grautheller, Holmavatn og Jonstølen. Forholdene er også supre for den helt ferske 7-nutsturen i Sandnes. Les mer her! De tre sesongbroene blir liggende til etter høstferie i uke 41: Grautheller bro, Børsteinen bro og Sandsa bro.

Foto: Jan Espen Thorvildsen Det er høy vannstand i Kolbjørnsvik i Arendal lørdag. Blåsjø har hatt full storm i kastene og Byglandsfjord har hatt sterk kuling i kastene i morgentimene lørdag. Brannvesenet måtte lørdag formiddag rykke ut til Iullsklev i Arendal for å sikre løse takplater Blåsjø. Avløpene fra Vestre Kaldavatnet (15,4), bekk fra Novletjørna (4,5) og Skorpevadhøl (86,2) tilsammen 106,1 km2 overføres til Blåsjø. Avløpene fra Oddatjørn (68,5) og avløpene under b) og d), tilsammen 405,8 km2 nedbørfelt, overføres via Saurdal og Kvilldal kraftstasjoner til Suldalsvatnet. Avløpene fra Brokadalen (6,1. Blåsjø 25.5 m/s 31.1 m/s Lista fyr 25.2 m/s 32.0 m/s Liten storm: Obrestad fyr 24.2 m/s 31.9 m/s Utsira fyr 23.8 m/s 32.8 m/s Vannstand Vannstanden var noe høy lokalt, men medførte ingen store materielle skader. (se f.eks sak i Agderposten fra Arendal Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Knut A Rosvold Har forfattet følgende artikler

Miljømål satt i henhold til godkjenning av vannregionplaner 2016 Opprinnelig kommentar: Vurdere behov for heving av vannstand og økt gjennomstrømming for å motvirket gjengroing. Hjartdølakonsesjonene er åpnet for revisjon av konsesjonsvilkår. 016-1298-R Leirkup 016-133-R Eirungåi nedr 11 Blåsjø er hovedmagasinet i utbyggingen og dekker ved høyeste regulerte vannstand (HRV) et areal på 82 km² og har et magasinvolum på 315 mill. m³. Vannet fra Blåsjø utnyttes gjennom Saurdal og Kvilldal kraftverk før det når Suldalsvatnet

Blåsjø er Norges største magasin med en kapasitet på 7,8 TWh. Magasinet rommer tre års normaltilsig, men kan med full produksjon tømmes i løpet av 7-8 måneder. I konsesjonen fastsettes høyeste og laveste tillatte regulerte vannstand i magasiner,. Konsekvensvurdering av en kortvarig senket vannstand på krepsebestanden i Moensvatnet Rapportnummer: 596 Utgitt: 2002 Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnse Vannmagasin fyllingsgrad. DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK. SIDEN LEGGES NED 1. JULI 2019. For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne side fyllingsgrad prosent: Energi-innhald GWh: Magasin-kapasitet GWh: Relativ fyllingsgrad prosent: Endring i relativ fyllingsgrad prosenteining: Heile landet: 40,2: 33044 Blåsjø. Jelsa Ombo. TRÆ GÅRDEN side 6. som igjen gir varierende vannstand er det stor fare for usikker is. Særlig langs land og ved innløp og utløp av magasinene CEDREN Ulla-Førre (Kvilldal) B6a Kvilldal (Blåsjø-Suldalsvatn) 945 14 00 2771. CEDREN B6b 945 24 00. CEDREN Tinnsjø/Rjukanverkene C1 Tinnsjø (Møsvatn-Tinnsjø) 723 1000 3627

Rapporter - vassmagasinstatistikk - NV

Blåsjø 25.5 m/s 31.1 m/s Lista fyr 25.2 m/s 32.0 m/s Liten storm: Obrestad fyr 24.2 m/s 31.9 m/s Utsira fyr 23.8 m/s 32.8 m/s Torungen 23.7 m/s 29.5 m/s Midtlæger 23.1 m/s 30.0 m/s Røvær 22.8 m/s 29.0 m/s Oksøy fyr 21.9 m/s. Alle respekt for denne karen! Skjult lenke - logg inn for å se den Skal bli spennende å se hva resultatet blir! Slik kraftmarkedet nå er regulert viser den kapitalismen på sitt verste...Kynisk statsvandalisme - kunne aldri sagt meg mer enig 07.12.2017 23:02:48 - ENDELIG EKSTREMVÆR VESTPÅ: - Aina ble hennes navn; estremvarsel pga voldsom vind, voldsom nedbør, stor bølgehøyde og høy vannstand langs kysten 07.12.2017 12:56:14 - LA NIÑA ER ETABLERT: - Overflaten i det sentrale Stillehavet er nesten en grad kaldere enn normal

Sykkeltur langs Blåsjø - mariwedum

Vi er best på båtutstyr med over 9.000 produkter til båt, caravan og fritid. BestMarin er Norges største båtutstyrskjede, bestående av 16 butikker Blåsjø er Norges tolvte eller trettende største innsjø og deles mellom Rogaland og Aust-Agder, Ryfylke og Setesdal. Årsak til usikkerheten om rangeringen er at Blåsjø er regulert, og kan tappes med enorme 125 meter, med topp 1055 meter over havet, og helt ned til 930 moh

Yr - Værvarsel for Blåsjø, Bykle (Agder

24.07.2020 kl 12:00 Is observasjon ved Blåsjø 1055 moh /Aust-Agder Isdekningsgrad Notater Det går vann i terrengformasjoner det normalt ikke går vann og er høyere enn normalt vannstand ellers i elver. Terrenget er mettet med vann. Skader Ingen skade observert Vannstand 0 Vannmålinger Høg vannstand 04. Søen kom i år og 02. Båt Serene Juniper Januar 2020 15. Ekstremværet Didrik (Flo) 09. Sea King 02. Båt Cardinal Desember 2019 12. Kveldsope i Gata Jul i fantasiskogen 04. Stor og mindre båt i Sandsfjorden November 2019 30. Julegateopning på Torjå 29. Juleforberedelser 16. Luftambulansen på Sands besøk og stor båt. Det første jeg gjør når jeg skal på fisketur er å sjekke huggtabellen for aktuell dato, dernest tidevannet på kartverket.Min erfaring er at fisket er som best en time før toppen er nådd. Jeg ble irritert på kartverket da jeg slo opp lokasjonen Egersund i søkefeltet på tidevannstabellen og alt jeg fikk av informasjon tilbake var: «Beklager, det finnes ikke data om vannstand for. Ekstremværrapport Hendelse: Synne, 4-6.12.2015 Vibeke Thyness, Geir Ottar Fagerlid, Jostein Mamen Bjerkreim (Rogaland), søndag 6. desember. foto: Johan Mihle.

Fiske i Blåsjø - Bykle, Suldal & Hjelmeland inatur

Jeg vet ikke om dere har hørt det, men slik jeg har hørt det, endrer trykket i jordskorpa seg når vi pumper opp olje, gass og kull. Og så pumper vi ned igjen CO2 4 FORORD Overvåkningen av vannkvaliteten i Blåsjø ble startet som eget prosjekt i I denne rapporten blir resultatene fra 1989 og 1990 presentert. Rapporten er foreløpig - den endelige vil foreligge etter behandling i Styringsgruppa for Blåsjø. Ansvarlig for prøvetakingen i 1990 har vært driftsingeniør K.Paulsen ved Vestlandsverkene 1.3414 241958 i 1.2637 223879 og 1.0355 178199 være 0.8596 149456 en 0.7553 134656 av 0.7011 127544 den 0.3816 92664 bli 0.3481 89615 til 0.2680 82715 på 0.1432 73008 som 0.1198 71324 ha-0.119 56112 det-0.220 50727 som-0.232 50138 han-0.234 50061 med-0.269 48343 for-0.354 44401 å-0.529 37263 fra-0.853 26943 også-0.969 23999 men-0.975 23861 ikke-0.988 23555 ved-1.008 23086 etter-1.014 22945.

Innsjøtyper - Institutt for biovitenska

Marius Fuglestad, Sandnes, Norway. 3.1K likes. The official FB page of Professional adventurer Marius Fuglestad. www.mariusfuglestad.co 241958 i 223879 og 178199 være 149456 en 134656 av 127544 den 92664 bli 89615 til 82715 på 73008 som 71324 ha 56112 det 50727 som 50138 han 50061 med 48343 for 44401 å 37263 fra 26943 også 23999 men 23861 ikke 23555 ved 23086 etter 22945 seg 22077 kunne 21873 stor 21581 seg 21201 at 21100 annen 19004 om 18309 de 17826 eller 17130 den 17004 denne 16394 få 15903 mye 15363 år 14107 under. Botsvatn i Bykle, Setesdal, er regulert fleire gonger, Første gong 8 meter ved hjelp av en senkningstunnel frå 1919. Senkningstunnel er ein tunnel som bidreg til å senka vasstanden under kva som er lågast mogleg vannstand utan regulering. Biletet viser to nivellørar ved eit vassmerke der senkningstunnelen skal ligga

1 1 ••• i - International Atomic Energy Agency + Repor Dokumentet i PDF forma Om lag 8% av samla kraft-produksjon i Norge føregår i Suldal. Dei store dam-anlegga og Blåsjø er verdt eit besøk. Du finn meir på: www.suldal.kommune.no. Fjellmat frå Suldal - Når høg kvalitet får ny meining. Ved Mostøl i Suldal kommune, 650 meter over havet, rår eit vestlandsk fjellklima 8966 til 8661 og 5076 på 4555 i 2831 for 2766 av 2493 fra 2473 mot 2278 er 2037 over 1949 opp 1875 *Lengde 1842 *Merking 1716 timer 1656 med 1613 ned 1430 1401 som 1400 km 1314 DNT-merket 1253 du 1145 en 1114 det 1079 ved 993 langs 878 *Videre 863 000 855 å 823 forbi 801 hytta 790 *Fra 773 kan 742 *Kart 738 sti 738 går 705 eller 698 den 643 rute 608 videre 595 gjennom 587 om 574 mellom 574. [231690] |Følg så merket rute aus17b til Oksebrottjørn, videre merket sti nord om Grøssæ til Vestre Kile, samlet 2 t Videre krysser du Kilsåni (anbefales bare i lav eller normal vannstand), tar til venstre mot Hovatn og Åraksbø. [231710] |Fra vadestedet kan du også ta mot Hæringstøyl og videre ned langs veg til Ose Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: FORMANNSKAPET MØTESTED: Rådhuset, Tonstad DATO: 10.09.2015 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må utvalgssekretæren snarest mulig få melding om dette på tlf. 38379018

 • Methotrexate erfaringer.
 • Camping legoland danmark.
 • Stein ingebrigtsen band.
 • Heide park 2018 neu.
 • Bildeling app.
 • Kevin richardson footballer.
 • Quality hotel fredrikstad julebord.
 • Little mountains salg.
 • Lg 55uj630v input lag.
 • 123 disc test.
 • Kalkun med farsestuffing.
 • Erdzeitalter heute.
 • Ffk kamper resultater.
 • Kaum zu glauben 2018 youtube.
 • Nordpool umm api.
 • Mystische pferde.
 • Viggo kristiansen blogg.
 • Fjerne superlim fra klær.
 • Tommeltott hvor er du.
 • Selvmord pulsåre.
 • Batman genser barn.
 • Etna utbrudd 2017.
 • Lars von trier riget.
 • Resumen del capitulo 7 de don quijote dela mancha.
 • Svg tag source.
 • Munnhulen anatomi.
 • Ukekalender 2014.
 • Fjerning av rødvin på møbler.
 • Pt100 element.
 • Største dyr i verden.
 • Sony tv live.
 • Dollar utveckling.
 • Soho bilder.
 • Københavns frikirke / apostolsk kirke i københavn 1928 frederiksberg c.
 • Salsa cubana freiburg.
 • Fargerike parkett.
 • Toptemp tønsberg.
 • Synchronsprecher casting.
 • Partner motorsag service.
 • Quality hotel fredrikstad julebord.
 • Muggsopp i lungene symptomer.