Home

Radon tiltak

Radon gir oss høye stråledoser og eksponering over lang tid kan føre til lungekreft. Eurofins Radonlabs avd. Radontiltak har som mål å bidra til effektiv reduksjon av radoneksponering av personer i boliger, arbeidsplasser og offentlige bygg. Dette oppnås via egen utvikling og testing av metoder som maksimerer effekt av tiltak mot radon Radon måles i becquerel, Bq/m 3.Radonnivået i norske bygninger varierer fra 10 til 10 000 Bq/m 3, men de fleste bygninger har moderate konsentrasjoner.Statens Strålevern opererer med en såkalt tiltaksgrense, som angir når tiltak anbefales Tiltak mot eksponering for radon. Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre tiltak der arbeidsmiljøet - med bakgrunn i kartlegging og risikovurdering - ikke er fullt forsvarlig: Les mer om tiltak mot eksponering for radon på arbeidsplasser under jord. Risikokommunikasjon og informasjon - Utfør enkle tiltak. - Utfør nye radonmålinger. - Dersom målingene ikke viser tilfredsstillende resultat, iverksett flere tiltak, eventuelt omfattende tiltak, og sjekk deretter med ny måling. Les mer i Byggforskserien. 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 3. Rett tiltak mot kilden til radon. Strålevernet anbefaler at tiltak for å redusere radonnivået i størst mulig grad er årsaksspesifikke. Det vil si at tiltak rettes mot kilden til radonproblemet og slik hindrer at radon trenger inn i bygget. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet

Tiltak mot radon - hvordan redusere radonniv

Hvilke tiltak kan du gjøre for å forbedre radonnivået

Enkle tiltak reduserer radon Huseiern

 1. Radonmannen finner kilden til radonproblemet ditt, og prosjekterer varige radontiltak som retter seg mot kilden til at radon trenger inn i bygningen. Vi garanterer godkjente radonnivåer! Bestill uforpliktende tilbud. Våre rådgivere har lang erfaring med alle typer tiltak mot radon. Kontakt oss for en uforpliktende prat
 2. g av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3
 3. Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt. Les hva du kan gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen din

Det er anslått at radon i norske boliger forårsaker rundt 300 tilfeller av lungekreft hvert år. Derfor anbefaler Statens Strålevern alle å måle boligen sin, og innføre tiltak om nødvendig. Nå viser en undersøkelse gjort av Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark at et av de vanligste tiltakene der i landet, som også anvendes i Norge, ikke er så godt som antatt Membran mot radon for alle risikogrunn. Polyetylen 1mm membran som tåler både fysiske og kjemiske påkjenninger. Radonfaren - det nytter med tiltak Enkle tiltak reduserer radon Radon er borettslagets ansvar Ny Teknisk forskrift Radonsperre / radonmembraner Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Oktober 2018. Denne anvisningen viser tiltak for å redusere konsentrasjonen av radon i boliger, skoler og barnehager. Anvisningen beskriver metoder for å undersøke mulig radonforekomst og framgangsmåte ved måling av radoninnhold i innelufta

Ved å måle radonnivået i første, andre og muligens tredje etasje nå i vintermånedene vil det bli klart om det er behov for tiltak mot byggegrunnen, den vanligste kilden til radon. Jordluft som inneholder radon, trenger inn i bygningen gjennom utettheter som kan være sprekker, ubehandlede porøse lettklinkerblokker og kryjøter rundt rørgjennomføringer og overganger mellom gulv og vegg Radon er diamagnetisk, noe som betyr at den frastøtes av et eksternt magnetfelt. Radon er med sine 9,73 kg/m³ den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er ikke en giftig gass, men får du det i lungene kan det øke risikoen for lungekreft

Radon - Arbeidstilsyne

 1. Vi er eksperter på måling av radon og tiltak mot radon. Finn ut om du har et radonproblem. Bestill sporfilmer, avtal befaring eller kontakt oss
 2. ivent og Alfa Quiet er noe av det vi kan tilby mot radon. Merkevarer av høy kvalitet for lang og effektiv radonsanering. Fraktfri levering i hele Norge
 3. Radon - måling og tiltak. Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Konsentrasjon av større mengder radon innendørs kan utgjøre en helsefare
 4. Tiltak mot radon. I eksisterende bygninger er det en rekke tiltak mot radon som kan gjøres. Noen er enkle, andre er mer omfattende. Her kan du lese litt om ulike tiltakskategorier. Ønsker du konkrete råd for ditt tilfelle, kan du sende oss en e-post eller fylle ut skjemaet nedenfor
 5. Norsk Radonkontroll Radon tiltak Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Det å fastslå riktig tiltak og det å komme i gang på et tidlig tidspunkt. Dette fordi radon er svært helseskadelig. Spesielt om det bor yngre personer i huset. Andre store.

Radon tiltak i enebolig. Synes Radonmannen gjorde en veldig god jobb. Pent arbeid til avtalt tid og pris. Det virker som effekten av radonsuget også er bra. Jan Bjerved, 15.februar 2020. Radontiltak i bolig fra 60-tallet. Vi har ikke noe negativt å si om Radonmannen etter at de installerte radonsug i boligen Gratis rådgiving om radon. Radonkjeden er landets ledende leverandør av radonmåling og tiltak mot radon med profesjonelle håndverkere klare til å ta oppdrag - over hele landet Risikoen for å få lungekreft som følge av radon reduseres nemlig lineært med lavere radonnivå. Etter gjennomført tiltak er det viktig å kontrollere at det virker. Det gjør man ved å måle på nytt. Her kan du lese mer om tiltak. Grensverdi for radon i inneluft. DSA har også satt en grenseverdi på 200 Bq/m³ Radontiltak utførelse. Vår avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Radonsikring utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehab. prosjekter Tiltak mot radon i bygg. Nybygg: I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Eksisterende bygg: Det finnes følgende tre hovedtyper av tiltak

Totalentreprenør innen radonsikring & radonsperre. Profesjonelle tiltak mot radon med fantastiske resultater. Les mer om markedets beste produkter >> Kontakt oss gjerne dersom du vil ha hjelp til å måle radonverdier, ønsker råd om aktuelle tiltak, eller har andre spørsmål om radon. Fyll ut kontaktskjemaet, eller kontakt oss direkte på: Tlf.: 97 30 10 00. Mail: post@radon-sikring.n

Radonsperre. Fra 1. juli 2010 gjør den nye byggeforskriften det obligatorisk med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området.. Et passivt tiltak skal i tillegg innstalleres og iverksettes hvis radonverdiene ikke er tilfredsstillende i henhold til krav om legging av radonsperre Mulige tiltak mot Radon Hvordan kan du redusere radonnivået i en bolig? Det anbefales at du kontakter et profesjonelt firma for å få råd og hjelp. De hjelper deg med å finne kildene til problemet, de foreslår hvilke bygningstekniske endringer og reparasjoner du må foreta og hjelper deg og gjennomføre prosjektet

Strålevernet anbefaler alle med verdier over 100 Bq/m3 om å gjennomføre tiltak. Se også: Spørsmål og svar om radon; Radon. Foto: Øyvind Bye Skille, Lars Håkon Pedersen / NR En fordel med kryperom er at det kan gjøres utbedringstiltak i ettertid om det skulle vise seg at innholdet av radon i inneluften overstiger grensen på 100 Bq/m 3. Preaksepterte ytelser. Det er ikke påkrevet med tiltak etter annet ledd i bygning. som står på pilarer eller stripefundamenter som gir gjennomlufting under bygningen; som står. Radon kan verken luktes eller ses, og oppdages bare ved måling. Du kan selv måle forekomsten av radon i boligen din ved hjelp av såkalt -ikke lenger tilgjengelig på nettet. sporfilm. I boliger med en radonkonsentrasjon i oppholdsrom rundt 100 Bq/m 3 (Bq= bequerel) anbefaler Statens strålevern å gjennomføre enkle og billige tiltak Eksponering av radon gir en økt lungekreft risiko. Tall fra Strålevernet og Kreftregisteret viser at Radon medvirker til at anslagsvis 370 nordmenn får lungekreft hvert år. Enkle tiltak i boliger kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller Rådgivning og tiltak mot radon, trykktesting av bygg og boliger, saging og borring av stein og betong. Ta kontakt idag

Det er enkelt og relativt rimelig å sikre seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget. Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg. Etter at man har flyttet inn, kan gode råd derimot være dyre, og for ekspempel innebære installering av ulike ventilasjonssystemer Om tiltak i eksisterende bygninger, se Byggforvaltning 701.706. Alternative plasseringer av radonmembran i gulvkonstruksjon. Plasseringen bestemmer hvilken bruksgruppe, (A, B eller C), membranen må godkjennes Brukte 80.000,- på radon-tiltak som ikke fungerte. Del på facebook Følg på Instagram Si ifra om feil i artikkelen. Mer om. radon lungekreft leiebolig kjeller inneluft huseiernes landsforbund forbrukerrådet elektronisk radonmåler bolig statens strålevern radonmåling sporfilm. luk Produkter for tiltak mot radon. Se vårt utvalg av produkter innen radontiltak. Vi tilbyr tiltaksløsninger for både eksisterende bygg (RadonSug, MiniVent, KlimaVakten etc.) og nybygg (radonsperre og grunnventilering), samt rehabilitering (radonbrønn, smøremembraner, flytende membraner)

Enkle tiltak mot radon kan redde liv 30. juli 2015 / i Frontpage Article / av Helene Aarnes. Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året Edelgassen radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer, og radon kan derfor frigis fra bergartene i grunnen. Dette, sammen med den relativt lange halveringstiden til radon på 3,8 døgn, gjør at radon kan transporteres i bakken og finne veien inn i bergrom og lokaler under jord Hvilke tiltak som trengs avhenger av hvor radonet kommer fra og hvor høye verdies som blir målt. Det behøver ikke å være komplisert! Radon er enkelt å bli kvitt, kreft er ikke! Radon følger med luften inn i lungene når vi puster.Dette kan skade lungene alvorligt og lungekreft kan oppstå Dersom du har gjennomført enkle tiltak, målt på nytt og fortsatt har for høyt radonnivå, bør du vurdere å montere radonavsug/radonbrønn. Kontakt et firma som kan utføre radonreduserende tiltak. Radonforeningen har en liste over firmaer som utfører tiltak mot radon på nye og eksisterende bygg. Undersøk pris og referanser før du.

Slik sikrer du boligen mot radongass - SINTE

Tiltak for nybygg: Radon-membran kan legges under bygget. Konferer med leverandør før du starter på grunnmuren. Tiltak for eksisterende bygg: Radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det ikke er lett å komme til under delevegger og andre konstruksjoner. Det må påregnes lekkasjer - Radon er en radioaktiv og helsefarlig edelgass, som både er usynlig og luktfri. Det er imidlertid mulig å gjennomføre tiltak for å holde den skadelige gassen på et akseptabelt nivå, blant annet ved å tette sprekker og lufte ut kjellere, forklarer forsker Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig. Tiltaksgrenser og tiltak Strålevernet har følgende anbefalinger for radon: Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m3 Mer enn 400 Bq/m 3: Tiltak skal gjøres for å redusere radonnivået. 200-400 Bq/m 3: Enkle og billige tiltak bør gjøres i eldre hus, og nivået aksepteres ikke i nye hus. Målet er at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m 3. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet utgir lister over firmaer som har kompetanse i å måle radon i.

Mål radon! Alle boligeiere bør måle radon, med mindre man bor i tredje etasje over bakkenivå eller høyere. Hver boligeier har selv ansvar for dette. Du kan lese mer om hvordan måle radon på DSAs nettside Slik måler du radon. Nybygg skal ha forebyggende tiltak mot radon, men vi anbefaler å måle også i nye boliger Tiltak mot radon. Radonsikring kan gjøres gjennom flere tiltak, der et av de mest brukte variantene er radonsug. Videre finnes det ventilasjonsprodukter, randonmembraner, grunnventiler og klimavakt. Hvilket av disse tiltakene som vil være best i ditt tilfelle varierer Gode tiltak krever gode maskiner. Derfor bruker vi radonsug fra Corroventa - et svensk firma som produserer kvalitetsmaskiner for å redusere radon og fukt. De ble etablert i 1985. Mange års forskning og utvikling har ført til tekniske innovasjoner

Har du husket å måle radonnivået i din bolig? | Radontjeneste

Mål radon som en profesjonell med markedets ledende radonmåler. Etter kun dager danner du deg raskt et bilde av radonnivået i din bolig og du kan enkelt se effekten av egne tiltak som lufting og ventilering Radon i utleieboliger . Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i grunnen. Mengden radon i grunnen avhenger av hvor i landet man bor, slik at enkelte områder er mer utsatt enn andre. Denne gassen kan trenge inn i boliger og det er i strålevernforskriften satt krav til hvor høye nivåer av radon som kan forekomme i en bolig

Radon . I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m³. Bygning med rom for varig opphold skal a) ha radonsperre mot grunnen, og b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m³ Hjellnes Consult kan bistå med vurdering og prosjektering av alle typer radonforebyggende tiltak. Radon er et naturlig forekommende radioaktivt grunnstoff som oppstår naturlig ved nedbrytning av uran/radium. Radon brytes ned til radondøtre som igjen gir stråledose til lungene. Forekomst av radon og styrken til radonkilden avhenger av innholdet radium i..

Radon og datterproduktene er kreftfremkallende for mennesker, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft nest etter røyking. Den kreftfremkallende effekten av radon forsterkes i betydelig grad av røyking. Tiltak. Forhøyede radonkonsentrasjoner kan bare fastslås med målinger Velkommen til vår nettbutikk! Vi er spesialister på radonmåler utstyr og har alt behøver for å måle radon nivået i din bolig! Her finner du informasjon om hvordan måle radon, hvorfor det er helseskadelig og hvordan du selv enkelt kan måle radon på egenhånd. Vi tilbyr fri frakt over 700,- og har 14 dager åpent kjøp

En vanlig årsak til at huseiere ikke måler radon, er at man tror at et eventuelt tiltak vil være både dyrt og komplisert. Slik er det som regel ikke. Dersom en måling viser at radoninnholdet overstiger grenseverdien på 100 Bq/m³, finnes det i de fleste tilfeller kostnadseffektive løsninger på problemet. Å redusere et for høyt radonnivå koster i gjennomsnitt mellom 30 000 og 50 000. Eurofins Radonlab tilbyr pålitelige radonmålinger, undersøkelser, produkter og løsninger for beskyttelse mot radon og fukt. Blant disse finnes både sporfilm og elektroniske instrumenter for måling av stråling fra radon Radon. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. Følgende skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen Styret er ansvarlig for tiltak I eierseksjonssameier har styret ansvar for forsvarlig vedlikehold. Vedlikeholdsplikten omfatter også plikt til å sikre et radonnivå som Statens Strålevern angir som forsvarlig. Styret kan således være forpliktet til å gjennomføre tiltak anbefalt at Statens Strålevern. Har du spørsmål om radon i sameiet

Gjennom regelverk er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. Eurofins Radonlab har utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon Snitt radon 202, tiltak? aklla. Veteran . 533 0. Jeg jag har ett snitt på 202 nå. Jeg monterte balansert ventilasjonsanlegg gor å få det ned, det gikk fra ca 350 til 200 men alikevel ikke under grenseverdier. Ingen som oppholder seg der fast men uansett.. Ser der er salg. Radon & Miljø er din lokale totalleverandør av radontjenester i Agder. Vi utstyret og rådgivningen du trenger for et sunt innemiljø. Vi har base på Sørlandet og tilbyr befaring og utbedring i Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Søgne, Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Grimstad, Arendal og Risør Dette håper vi gir deg trygghet i dine valg av tiltak. Radonkjeden ble etablert i 2012, men vår kunnskap, erfaring og kompetanse strekker seg lengre tilbake i tid, da våre kjedemedlemmer og ansatte har jobbet med radon i mange år

Enkle tiltak mot radon - Trygg og Sikke

En reduksjon av radon i boligen er også et viktig tiltak for å redusere risikoen. Radon er et helseproblem når gassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene. Det er fordi radon avgir såkalt alfastråling. Denne stoppes lett i luft, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader som kan utvikle seg til. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nyttig informasjon om utleie og radon. Er du utleier, kan du lese mer her. Er du leietaker, kan du lese mer her Mer om radon i vann; Tiltak. Radonsikre bygninger og god arealplanlegging. DSA anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. For nybygg, skoler, barnehager og utleieboliger er grenseverdier og forebyggende tiltak forskriftsfestet i byggteknisk forskrift (TEK 17) eller i.

Tiltak for å fjerne radon - Savner konkrete råd fra

SJEKK: Statens strålevern anbefaler at alle sjekker huset sitt med en radonmåler (innfelt). I denne saken kan du sjekke om ditt nærmiljø har større sannsynlighet for at husene har radonproblemer Radon Tiltak - doseman, fukt, innemiljø, gass, beskyttelse, bestille radonmåler, inneklimamåling, forebyggende, bestille radonmålere, informasjon.

Radon

Radon - DS

Hvilke tiltak som må til avhenger av årsaken til at radon trenger inn i boligen. Kilden til radonproblemet har i hovedsak opphav enten i byggegrunnen, fyllmasser eller bygningsmaterialer, eller i husholdningsvannet. Ofte vil en kombinasjon av tiltak være mest effektiv Radon Eksponering for radon kan gi lungekreft over tid. Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen er helsefarlig dersom den siver inn i boliger og bygg - da kan den forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning Hei,Har fått målt radon i stue sokkel skrått inn i terreng og stue i 1etasje. Resultatet er 160 Bq/m3 i årsmiddel (målt 220) i sokkel og 67 Bq/m3 (målt 90) i stue Etter at tiltak er gjort, bør nivået hvert fall ligge under 200 becquerel per kubikkmeter. Fordi radon-nivåene er høyest om vinteren, anbefaler Statens strålevern at du måler mellom midten. Radonjegeren jobber for å hindre radon i hus og bedrift. For radonmåling i bedrifter leveres fullstendig rapport som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet. Enkel måling av radonverdier til rimelig pris og tiltak for å få radon verdier under helseskadelig nivå

Radon i Hol kommune

Radonor - Radonmåling og tiltak mot radon

Radon bør bekjempes riktig og radontiltaket bør være tilpasset det enkelte radon problem. Vi er behjelpelig med å finne riktig utstyr for radonsanering, du som kunde blir best tjent med. Våre radonsug og pakkeløsninger kan endres og det er helt vanlig at vi i mange tilfeller plukker og setter sammen riktig radonutstyr og mengder for hver ordre Radon 222 AS består av kompetent og kvalifisert personale og vi benytter oss av profesjonelt utstyr i vårt arbeide. Vi disponerer blant annet utstyr som BlowerDoor, termokamera, samt utstyr for både langtids- og korttidsmålinger av radon. Vår samarbeidspartner er MRM Mark Radon Miljö i Luleå, Sverige Tiltak mot radon. Dersom du har målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i oppholdsrom, anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at du gjennomfører radonreduserende tiltak ved hjelp av profesjonell hjelp Riktig tiltak til riktig hus Alle boliger er forskjellige og det er derfor viktig å finne riktig tiltak. I tilfeller med lave radonnivåer vil man kunne oppnå gode resultater ved å tette områder rundt røregjennomføringer og andre kilder hvor radongassen kommer inn Rett tiltak mot kilden. Rett tiltak mot kilden Strålevernet anbefaler at tiltak for å redusere radonnivået i størst mulig grad er årsaksspesifikke. Det vil si at tiltak rettes mot kilden til radonproblemet og slik hindrer at radon trenger inn i bygget. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte.

Fakta om radon og helsefare, måling og mottiltak

Dersom ett tiltak ikke gir et lavt nok resultat, bør ytterligere tiltak iverksettes. Helse og radon Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft og ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking Radon er en gass som man hverken kan se eller lukte, og derfor er det mange som ikke er oppmerksomme på kreftfaren, sier Høgmo.Støtteordningen for tiltak i eksisterende boliger har vært en del av den nasjonale kreftplanen som går ut ved årsskiftet. Det er Husbanken som har forvaltet støtten på vegne av Helsedepartementet siden 1999 Radon gir økt fare for lungekreft, og blir også sett i sammenheng med forekomst av Multippel Sklerose. Radonsikring av hus og bygninger har i de siste årene hatt høy prioritet. Nye bestemmelser om radon i bygteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010, og det er nå lovpålagt med radonsikring av nye boliger og bygninger beregnet for varig opphold Tiltak må gjøres om nivået er høyere enn tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Om radonreduserende tiltak er gjennomført og dokumenterbare, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m3. Etterkontroll er derfor påkrevd

Radonsikring av plate på mark og kjellere

Kartet som viser radonmåling der du bor - viivilla

Rimelige tiltak. Noen kommuner har også kartlagt radon. Vi har mye radon i Norge. Den radioaktive gassen finnes i flere typer stein som er vanlig i store deler av landet. Og selv om huset står i et område med lite radon, kan radon ha blitt kjørt til tomten din. Målinger bør, som anbefalt, gjennomføres i vinterhalvåret Nivået av radon i en bygg kan endre seg over tid. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at man alltid bør foreta en ny radonmåling dersom det er gjennomført ombygginger eller ved bruksendringer. Har du gjennomført tiltak mot radon er det anbefalt å måle hver femte år Tiltaksgrensen er på 100Bq/m³ og maksimumgrenseverdien ligger på 200Bq/m³, men radonnivåene skal helst være så lave som mulig, så tiltak mot radon kan også være aktuelt under tiltaksgrensen

Ditt hus har andre radonverdier enn naboens | HuseiernePulverslukker Housegard 6kg

Radon - Radongass bolig måle radonnivå Statens strålevern. Radon og radongass og tiltak må iverksettes dersom radonnivået overstiger 100Bq/m3. Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. Radon medvirker sannsynligvis til et betydelig antall tilfeller av lungekreft. Da de fleste tilfellene av radonassosiert lungekreft rammer røykere eller tidligere røykere, kan en reduksjon av radonkonsentrasjonen i boligen være et viktig risikoreduserende tiltak, især for personer som ikke klarer å slutte å røyke Radon syns ikke, lukter ikke og smaker ingenting. Den eneste måten å oppdage radon på er ved å måle. Jo lenger tid du tilbringer i et hus med høyt radoninnhold, desto større risiko er det for at helsen din blir påvirket. Å måle radon er enkelt og en bra investering, både for helsen din og for verdien av eiendommen din

 • School levels in norway.
 • Happyland babyshop i strömstad ab.
 • Kratzer offenburg drachenacker.
 • Apotek nerstranda.
 • Jaromakohl.
 • Monty python and the holy grail netflix.
 • Energi norge brussel.
 • Hvorfor er sosial kompetanse viktig.
 • Ευχες για γιορτη αντρα.
 • Oscar wilde biographie.
 • T rex basteln.
 • Treningsplan mal word.
 • Turistinfo kirkenes.
 • Hallenbad wolfsburg biergarten.
 • Gjengis kryssord.
 • Aktiviteter berlin.
 • Scientology gründung.
 • Geh aufs ganze 1999.
 • Bergans fjellrapp dame.
 • Zipper halloween makeup.
 • Hvem er på rødlista.
 • Skøyter barn 3 år.
 • Evenemang dalarna idag.
 • Brandsdal n.
 • Formationstanz oldenburg.
 • Karine ferri 2017.
 • Remember the titans short summary.
 • Hund urinveisinfeksjon.
 • Romanov bok.
 • Alex och sigge sponsorer mobiltelefon.
 • Alta unesco.
 • Nbs nürnberg würzburg.
 • Wildebeest deutsch.
 • Triangel felleskjøpet.
 • Spenningsregulator dynamo.
 • Komikerfrue nettbutikk.
 • Plattformveien 2 4.
 • Hvordan bruke trekkefjær.
 • Sas kundeservice bagasje.
 • How many presidents have there been in usa.
 • Enders touristik mdr.