Home

Grunnskolelærerutdanning 5 10

Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. Lærer er et av verdens viktigste yrker. Som lærer er du en betydningsfull person som skal forberede elevene til å møte et samfunn i stadig endring og utvikling Som lærer for 5-10 trinn vil du hjelpe barn og unge til å oppdage og utvikle sine egne evner og talent, og du vil være en viktig person i unges faglige og personlige utvikling Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 er en femårig utdanning på masternivå og gir kompetanse til å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. Lærere finnes på både private og offentlige arbeidsplasser, innen næringsliv og ledelse, kommunikasjon og. På grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk tar vi årlig opp 75 studenter. Få slettet studielån. Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider

Grunnskolelærerutdanning 5-10 - At jeg nå er i ferd med å bli lærer gir meg kunnskap, følelse av mestring, sosiale nettverk og personlig utvikling. Jeg ser på læreryrket som svært spennende. For det første er. Samfunnet har behov for deg som engasjert og kreativ lærer med interesse for kunnskap og formidling. Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring

Grunnskolelærerutdanning 5

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke! Som grunnskolelærer for 5.-10. trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt i barneskolen. Du vil oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Som student hos oss får. Du kan ta grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn på campus Bergen, Sogndal og Stord Nasjonale retningslinjer for femårig grunnskolelærerutdanning, trinn 5-10: I de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene er det laget retningslinjer for de enkelte undervisningsfagene i lærerutdanningene. Disse gjelder også for de samiske grunnskolelærerutdanningene. UHR (.PDF, 445 kB) Lektorutdanning for. Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT: Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende; Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever; Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget; Faglig tyngde - lektor, god lønn, status; Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand; Utdanningen er samlingsbasert, men organisert som et. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 - OsloMe

 1. imum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på
 2. Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 300 Studiets varighet: 5 år Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk Studiested: Halden Åpner for søking: 1. februar.
 3. (2) Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 er en mastergradsutdanning som skal kvalifisere for tilsetting i undervisningsstilling i grunnskolen, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 § 10-1. Utdanningen skal bygge på opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen
 4. Grunnskolelærerutdanning 5-10 er et tilbud til studenter som ønsker å bli lærere på grunnskolens 5.-10. trinn. Som lærere skal de ta imot barn og unge på en god måte, være kontaktlærer for dem og bidra til at de blir trygge i skolesituasjonen og interesserte i fagene
 5. Ifølge NOKUTs studiebarometer 2018 har Høgskolen i Innlandets grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn i Hamar landets mest tilfredse lærerstudenter. Veldig givende jobb! Lønnsomt å ta lærerutdanning. Ikke bare fører masterutdanningen til at startlønnen for lærere øker,.
 6. GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5.-10. TRINN 2012H Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25.mai 2010 (asak 20/10), revidert av dekan 28.august 2012. GRUNNSKOLELÆRER 5 - 10 Studiemodellen gir oversikt over hvilke emner som tilbys i de ulike semestrene i løpet av studiet
 7. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag, hvert på 60 studiepoeng. Et undervisningsfag i 4. studieår kan erstattes av ett undervisningsfag og ett skolerelevant fag hver på 30 studiepoeng, eventuelt to undervisningsfag hver på 30 studie­poeng

grunnskolelærerutdanningene for 1.- 7. trinn og 5.-10. trinn. Forskriften skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av grunnskolelærerutdanningene, uten at alle detaljene er nedfelt i denne. Rammeplanutvalget fikk derfor også i oppdrag å utvikle nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene ved hjelp av bredt sammensatt Lærerutdanning 5-10 trinn; Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse) Vil du jobbe med ungdom? Som grunnskolelærer får du undervise i fag du selv er interessert i. I studiet får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere

Høgskolen i Innlandet - Grunnskolelærerutdanning trinn 5 - 10

Emnebeskrivelser fremgår av studieplanen, mens praksisopplæring er omtalt i egen Plan for praksis for Grunnskolelærerutdanning 5-10. Utdanningens obligatoriske del utgjør 60 studiepoeng: Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) - 60 studiepoeng Opplæring i IKT og entreprenørskap er integrert i studiet i form av egne arbeidskrav knyttet til retten til vitnemål Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk er en fireårig profesjonsutdanning som gir kandidatene undervisningskompetanse i grunnskolens 5.-10. trinn. Kandidater fra dette programmet vil ha fordyping i norsk (60 studiepoeng). Utdanningens mål er å utdanne dyktige lærere med solid kompetanse i fag, fagdidaktikk og pedagogikk Studenter som følger rammeplan for grunnskolelærerutdanning fastsatt i 2010, har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember 2023. Fra dette tidspunktet oppheves forskrift 1. mars 2010 nr. 295 om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Del paragraf Har du lyst på ein variert, utfordrande og morosam jobb i møte med unge menneske? Som grunnskulelærar for 5. ­- 10. klasse får du vere med på å forme elevane ved å lære dei å meistre, lære og utvikle seg fagleg og personleg i takt med eigne føresetnader. Høgskulen i Volda er kjent for sitt gode studiemiljø med tett kontakt mellom studentar og lærarar Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn skal kvalifisere for arbeid som lærer i grunnskolens seks siste trinn og fremme personlig vekst og danning hos studentene. Studiet er e

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 - Universitetet i

 1. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Plan for praksisopplæring 2016-2017 Side 3 Velkommen til studieåret 2016 - 2017 Gjennom Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn ved Høgskolen i Hedmark. Planen inneholde
 2. Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, campus ECTS credits 240 Academic level and organisation of the study programme. Grunnskoleutdanningen er fireårig og gir tilsammen 240 studiepoeng (sp). Det kan søkes om opptak til masterutdanningene etter bestått tredje studieår (bachelor) Innlednin
 3. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. På 5.-10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en gradvis og systematisk fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvike elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter
 4. Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn gir de overordnete føringene for utdanningen og ligger til grunn for nasjonale retningslinjer. Retningslinjene utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller krava til kvalitet i grunnskolelærerutdanningen
 5. Fadderordninga ved Universitetet i Tromsø - Norges artigste universitet. EN; NO; Debut | UK
 6. This is Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (Masterutdanning) by Høgskolen i Østfold on Vimeo, the home for high quality video

Grunnskolelærerutdanning 5-10 - svømmeundervisning University of Stavanger on YouTube. Loading... Unsubscribe from University of Stavanger on YouTube? Cancel Unsubscribe. Working. Dokumentet er en hjemmeeksamen i matematikk ved høgskulen på vestlandet, grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn. I oppgavebesvarelsen tar jeg blant annet for meg rollene til definisjoner innen matematikken, hvordan det kan hjelpe elever med oppgaver, definisjoners økonomiske rolle, den matematiske hensikten med definisjoner og hvorfor det kan være smart for elever å lage sine egne. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk (fireårig) Studiestart 2017 . Programplan 2017-2018 for fireårig grunnkolelærerutdanning, trinn 5-10. Publisert 19.05.2017. Sist oppdatert 19.05.2017. Ta kontakt Kontaktskjema Url : Kontakt oss LUI-infosenter Sted/Adresse : Pilestredet 4 Vår grunnskolelærerutdanning 5-10 vil gi deg et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte eleven og legge til rette for god læring. Lærer er et av verdens viktigste yrker Samisk grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn gir deg et godt utgangspunkt for å lære å se hver enkelt elev og elevgrupper og tilpasse opplæring for disse og deres behov. Samisk høyskoles studier er unike ved at all undervisning tar utgangspunkt i samisk språk og det samiske språkets situasjon i ulike områder

Tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning for studenter med påbegynt men ikke fullført utdanning i 5.-10. trinn Dokumentet er en besvarelse av hjemmeeksamen i samfunnskunnskap for grunnskolelærerutdanning 5-10. klasse, andre år. Oppgaven tar for seg etnisitet som bakenforliggende årsak til konflikt i de afrikanske landene Rwanda og Sør-Sudan. Ved å peke på særtrekk ved landenes historie og kultur diskuterer jeg på hvilken måte etnisitet har spilt en så stor rolle i katastrofene [ Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn skal kvalifisere for arbeid som lærer i grunnskolens seks siste trinn og fremme personlig vekst og danning hos studentene. Studiet er e Bachelor i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn / Primary and lower secondary education 5th to 10th grade; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Bachelor i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn / Primary and lower secondary education 5th to 10th grade Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med vekt på ungdomstrinn Høgskolen i Vestfold 2010- 2014 Side 4/14 Filnavn: Dato: Sign: Kvalifikasjoner GLU 5-10 kvalifiserer for arbeid med barn fra 10-16 år i den norske skolen med spesialkompetanse i elevgruppen på ungdomstrinnet, som er 13-16 år. Det kan bygges vider

Grunnskolelærerutdanning for 5

Alle studenter på GLU 5-10 må fullføre to undervisningsfag på 60 studiepoeng innenfor de 3 første årene av studiet. Det vil si at hvis du velger å reise ut i 5. semester, må du finne undervisningsemner som bygger videre på det undervisningsfaget du har startet på i 4. semester IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn Siden er under utvikling Faglige ressurser 3. år Uke Tidspunkt Tema og fagkombinasjoner Faglige ressurser Fag Pensum 36 Fredag 8.30-11.15 SamWiki SamWikien Samfunnsfag x Faglige ressurser 2. år Uke Tidspunkt Tema og fagkombinasjone Grunnskolelærerutdanning 5-10 er en profesjonsutdanning som kombinererer fag, pedagogisk teori og veiledet arbeid i praksisskole. Faglig kompetanse er et hovudansvar for studiefaga. Lærerprofesjonen belyses gjennom de faglige vinduene som åpner seg mot praksis og det lyset praksis gir inn i faga IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn Siden er under utvikling Faglige ressurser 3. år Uke Tidspunkt Tema og fagkombinasjoner Faglige ressurser Fag Pensum x x Faglige ressurser 2. år Uke Tidspunkt Tema og fagkombinasjoner Faglige ressurser Fag Pensum 42 1030-1315 Lab: Bildebok gimp_5_10_h13_2st.pdfenkel_bildebehandling_2st.pdf 43 se. 651 Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, Porsgrunn, bachelor Innledning. Grunnskolelærerutdanningen 5-10 er rettet inn mot elever på mellom- og ungdomstrinnet. Utdanningen passer for deg som liker å arbeide med ungdom og ønsker faglig fordypning i sentrale undervisningsfag

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

Hentes ved Fossnesveien 13b! Kan eventuelt leveres ved Bakkenteigen. For pris, tittel og tilstand på bøkene: se bilder. Søkeord: lærerutdanning, pedagogikk, matematikk, naturfag, GLU 5-10, Imsen, Elevenes verden, didaktisk arbeid, praksishåndboka for lærerutdanningen, fatte matte, pedagogikk og elevkunnskap 2700 kr for alle bøkene samlet

Linjeforeningen Los Maestros - Home | Facebook

Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 desentralisert, 240 SP (H12) Fra høsten 2010 ble lærerutdanningen delt inn i to separate studieretninger. Du kan enten velge mellom en utdanning som kvalifiserer deg til å undervise fra 1. til 7. trinn eller fra 5. til 10. trinn. Høgskolen i Telemark tilbyr begge studieretningene som nettbasert utdannin IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn. Faglige ressurser 3. år. Faglige ressurser 2. år. Faglige ressurser 1. år (alle fag) Fag. Faglige ressurser matematikk. Faglige ressurser engelsk. Faglige ressurser norsk. Standard timeplan for IKT. IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn. Siden er under utviklin 09/21/20 1/2 IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn Fakultet for lærerutdanning - https://memex.oslomet.no/wiki/ IKT i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trin Rundskriv F-5-10). Arbeidet med retningslinjene skal bidra til å utvikle felles standarder om hva som er god lærerutdanning. førende for institusjonenes arbeid med grunnskolelærerutdanning. Det skal åpnes for et spenn mellom retningslinjene og det lokale planverket, med rom for nyskaping og institusjonell tilpasning

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 5-10 Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen 4-årig grunnskolelærerutdanning (GLU) for trinn 5-10 har flere gode tilbud for både undervisningsfag og skolerelevante fag. Alle tilbudene nedenfor i kursiv skrift er semesterpakker av kurs som instituttet har forhåndsgodkjent Emneplaner GLU 5-10: 25.03.2017 Vedlegg 2 Samisk Navn Språk og tekstkulturer i skolen Giella ja teakstakultuvrrat skuvllas Language and literacies in education Kieli ja tekstikulttuurit koulussa Fagkode og fagnivå V5SAM-1100, første syklus, 1. år Fagstatus Faget er obligatorisk i samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Fage Kjøp QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2 fra Cappelen Damm Undervisning QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 2 er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 5.-10. trinn. De første tre kapitlene i boka tar utgangspunkt i matematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri

Browsing Bachelor i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn / Primary and lower secondary education 5th to 10th grade by Issue Date Jump to a point in the index: (Choose year) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 1980 1970 1960 1950 1940 193 Studiemodell for fireårig grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Studieår Obligatorisk Valgfag Valgfag 4. studieår Valgfag 3, 60 sp (eventuelt valgfag 3, 30 sp og valgfag 4, 30 sp). 4.studieår kan også være første år i en mastergrad 3. studieår PEL 30 sp Valgfag 1, 30 sp 2. studieår PEL 15 sp Valgfag 2, 30 sp Valgfag 1, 15 s grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (§1-3). Retningslinjene utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert samisk lærerutdanning som oppfyller kraven til kvalitet i grunnskolelærerutdanningen. Dette er faglige retningslinjer som skal være førende for institusjonenes programplaner og fagplaner Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 (5 år) Utveksling for M-GLU Tweet. Utvekslingssemester. GLU 1-7 5. semester. GLU 5-10 3. eller 5. semester. Faglige anbefalinger. Disse sidene er under oppdatering. Oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheter for GLU 1-7 Studenterfaring: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. NTNU Skole og lærer. May 21 at 12:00 AM ·

Studiets oppbygning - grunnskolelærerutdanning 5

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig

Om grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn; Faglærere og studenter presenterer de ulike fagene du kan velge; Om avskriving av studielån og jobbmuligheter; Informasjon fra studieveiledere og spørsmålsrunde; Om studiet . Som lærer må du være kunnskapsrik og en god rollemodell, konfliktløser og motivator Grunnskolelærerutdanning 1 - 7. trinn 240 SP Master i utdanningsvitenskap 120 SP Grunnskolelærerutdanning 5 - 10. trinn 240 SP / 5 år. STUDIE SENTERET . Author: Lars Utstøl Created Date Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus 24.04.2014 Antall ord: <5442> Studieplan for grunnskolelærerutdanning masternivå, 1-7/5-10, HiØ (Høgskolen i Østfold 2017a, 2017b). 2.1.2. Grunnskolelærerutdanning ved HiØ HiØ er ikke selv-akkrediterende, og måtte i 2016 derfor søke NOKUT om akkreditering for grunnskolelærerutdanning masternivå for trinn 1-7 og 5-10. Dette omfattende arbeide

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (Masterutdanning) Høgskolen i Østfold. 17. mars 2017 · HUSK: Søknadsfrist 15. april! Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole Programsider for integrert mastergradsprogram - grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Lærerutdanning trinn 8-13 UiO. UiO tilbyr en integrert femårig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to fag. Masterprogrammet består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie emner/emnekombinasjoner Prosjektet omfatter en følgeevaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark (HiT). Siden 2009 har denne utdanningen vært organisert i form av at studenter ukentlig følger undervisning og veiledning på nett i sann tid, studerer på nett og eventuelt ved studiesentra samt deltar på. Nå er det vel strengt tatt på tide å fortelle dere lærerutdanningen, siden det er det jeg i hovedsak skal blogge om :) Hold dere fast, for her kommer det mye informasjon! Høsten 2010 tok lærerutdanningen en ny retning, og fra da av kunne man velge mellom grunnskolelærerutdanning (forkortet GLU) 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn

Matematikk 2 5

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning (5-10) - Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Grunnskolelærerutdanning (1-7) - Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Offentlig administrasjon og styring - Høgskolen i Oslo og Akershu Med overgangen til grunnskolelærerutdanning i 2010 ble faget gjort valgfritt. Norsk lærerutdanning gikk dermed motsatt vei av hva Europarådet anbefalte sine medlemsland. Der andre land bygde opp religionsundervisningen for å ruste kommende lærere til møtet med en global verden, bygde Norge ned Lærere med mastergrad fra grunnskolelærerutdanning kan enten undervise på 1.-7. trinn, eller på 5.-10. trinn. Lektorer kan også undervise i voksenopplæring, ved universitet eller høyskoler, fagskoler eller folkehøyskoler. Lektorens kompetanse er også anvendelig i andre typer stillinger enn undervisning, både i offentlig og privat sektor The Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolkning Department at Norwegian University of Science and Technology on Academia.ed

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 - NL

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark: Rapport fra følgeforskning 17 okt 2013. NIFU-rapport 2013:37. På oppdrag fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) ved Høgskolen i Telemark har NIFU gjennomført et følgeforskningsoppdrag knyttet til innføring av nettbasert grunnskolelærerutdanning for studieprogrammene GLU 1-7 og GLU 5-10 Målet. Stillingstittel: Programleder for grunnskolelærerutdanning 5-10 Drammen (171270), Arbeidsgiver: Universitetet i Sørøst-Norge, Søknadsfrist: Avslutte

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for

Universitetet i Sørøst-Norge - Programleder for grunnskolelærerutdanning 5-10 Notodden. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere De nye utdanningene heter grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, og blir praksisnære masterutdanninger. Det betyr at studentene skal være tett på klasserommets utfordringer, og bruke kunnskap bygget på forskning for å håndtere dem. Forandringen begynner nå Høring - Forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Forskerforbundet vil med dette avgi sine høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 22.12.15 om Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger (1-7 og 5-10) Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 ved UiT, studiested Alta, er enda litt mer fornøyd enn studentene ved Nord universitet. Denne utdanninga var feilkoda som lektorutdanning, og i denne artikkelen har Khrono valgt å fokusere på grunnskolelærerutdanning.

Lærerutdanning 5-10 - Ungdomstrinne

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Grunnstudium Havbruk og sjømat Havbruksdrift og ledelse 36.5 Helseledelse og helseøkonomi Histori Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige Pensum 1-3 året: Grunnskolelærerutdanning (GLU1-7+5-10, norsk, pel, matte, samf) Til salgs. 100 kr. Selger flere ulike pensumsbøker til en rimelig pris. Ta kontakt - så blir vi enige om pris Samisk grunnskolelærerutdanning master, 1-7 eller 5-10; Grunnskolelærerutdanning master med samisk i fagkretsen, 1-7 eller 5-10; Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå: Lektorutdanning 8-1

Grunnskolelærerutdanning - Wikipedi

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor 215651 Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn norsk 6 215547 Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn 51 sum 72 HISF 216547 Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn 1 216651 Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn 8 sum 9 HIØ 224547 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn 10 224651 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn 11 sum 2 Studenter i høyere utdanning i Norge, etter innvandringskategori, kjønn, utdanningens lengde og utvalgte utdanninger. 1. oktober. Prosent; 201 NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n

Grunnskolelærerutdanning 5-10 ved Queensland University ofBarnehagelærerutdanning - Universitetet i AgderSlik kan du også bli grunnskolelærer

trinn, Horten Alle Alle 222567 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden Alle Alle 222569 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn Alle Alle 222548 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen Alle Alle Alle Alle 222547 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten Alle Alle Alle Alle 222084 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden Alle Alle 222557 Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn Alle Alle 222559. Kjøp Elevmangfold i skolen 5-10 fra Cappelendamm Elevmangfold i skolen 5-10 er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 5-10 trinn i skolen. Boken retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Elever i 5-10 trinn opplever overgang fra barneskole til ungdomsskole og skal bestemme seg for skolegang på videregående nivå Grunnskolelærerutdanning 1-7, Halden. 187 likes. Høgskolen i Østfold - Grunnskolelærerutdanning 1- Notodden og desentralisert Alle Alle 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden Alle Alle 220651 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn Alle Alle Alle Alle 220655 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert Alle Alle 220657 Grunnskolelærer 5.-10. trinn, nettbasert Alle Alle 220179 Historie Alle Alle 220613 Historie, deltid Alle Alle 220613 Historie, års.,deltid, nett- og. Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Gjelder for studieårene 2010-2014 Programplan Filnavn: GLU1-2010 Programplan og emneplaner Dato: 2012-07-09 Sign: TSTR Side 1 Programplan for grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn Studieårene 2010-2014 Bachelornivå 240 studiepoeng Kull 2010 Oslofjordalliansen, studiested Dramme Høring - Forslag til forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning. Forskerforbundet vil med dette avgi sitt høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.06.16 om Forskrifter om rammeplan for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger (1-7 og 5-10)

 • 2 zimmer wohnung kassel ebay.
 • Oppblåst mage gravid tidlig.
 • Dark emergency 6.
 • Ikea küchenplaner mac.
 • Neymar lön.
 • Dartmouth nova scotia.
 • Activia yoghurt bra for magen.
 • Åsgrav familiecamping no.
 • Jack and jones bystasjonen.
 • Bajazzo pforzheim brand.
 • Hjemmelaget appelsinjuice.
 • Kjøkken sofa bohus.
 • Mark twain.
 • Komikerfrue nettbutikk.
 • Første svangerskapskontroll urinprøve.
 • Knatvoldstranda camping kana.
 • Mountainbike urlaub österreich see.
 • N2o jernia.
 • Tverrfaglig samarbeid sykepleier.
 • Dagbladet sjokolade.
 • Stelleveske bugaboo.
 • Samsung sign up.
 • Stephen collins net worth.
 • Hvor lang tid tar overføring fra norsk tipping.
 • Qgis attributtabelle verknüpfen.
 • Gudshus i oslo kryssord.
 • Levere katt til omplassering.
 • Homido vr briller.
 • Tethering usb.
 • Hrh the duke of cambridge.
 • Rynkefjerning bergen.
 • Indesign cd cover template.
 • Emersjon.
 • Transseksualisme operasjon.
 • Kanonhallen leie.
 • Kinderlungenarzt berlin.
 • Victoria siegel death.
 • Elixia porsgrunn.
 • Aviskurv jysk.
 • Lichaamstaal benen.
 • Vegvesen autoreg.