Home

Hijab skolen argumenter

Stoltenberg mener skolene selv må få bestemme om de skal forby hijab eller ikke. - Det er ganske stor forskjell på noe som dekker ansiktet og noe som ikke gjør det, som er et hodeplagg. Jeg mener vi har en god løsning i dag ved at vi overlater til den enkelte skole og den enkelte kommune å vurdere om det er behov for regler eller forbud, sier han til NRK Forbud mot hijab i skolen I dag fremmer Frp forslag om å totalforby hijab og niqab i barneskolen. - Barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette. I regjeringens Tolkningsuttalelse «§§ 2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen» datert 23.03.2010 heter det bl.a. at SP i art. 18 nr. 4 gir «en uttrykkelig bestemmelse om at staten plikter å respektere foreldrenes frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.» 5 Det påpekes også at barn - modne nok til å ta egne valg.

Hei skriver en oppgave om etiske utfordringer ang hijab i skolen, (timen) Noen som kan komme med noen tips til ideer til hva jeg skal ta med i teksten, føler jeg går tom for argumenter for at hijab ikke skal/bør brukes i timen.... håper på noen gode ideer som kan hjelpe til å få ned flere ord på. Et tøystykke på 30 gram skaper rabalder igjen. Det finnes gode argumenter både for og imot politihijab, og det er interessant å se at politikerne ikke plasserer seg forutsigbart i høyre-venstre-aksen. En del fremtredende SVere er for eksempel imot, argumentet er at hijab er kvinneundertrykkende og at religion er en privatsak. En del Krf-ere se Fremskrittspartiets landsmøte viser til at Kunnskapsdepartementet i brev av 14.3.17 til Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sier følgende om et forbud mot hijab i skolen: «Kunnskapsdepartementet kan på bakgrunn av dette ikke se at det har skjedd noe som gjør at Lovavdelingens uttalelse fra 2010 ikke kan legges til grunn Taraku påstår at «I virkeligheten finnes det tungtveiende argumenter for å forby hijab, ikke bare i grunnskolen, men også i den videregående skolen - og på høyskole- og universitetsnivå

Skal vi tillate hijab i skolen? - Daria

Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen. Høyre er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab. Oppdatert 14. juni 2017. Dette er en kronikk Jeg finner ingen argumenter i Koranen for at barn skal bruke hijab, og jeg fraråder mine døtre å forhaste seg med å ta det i bruk. Hijaben blir lett et tema, i skolegården og overalt ellers 12 argumenter mot tildekking Mange tar den av utenfor skolen, Da Frankrike forbød hijab på skolene, protesterte ikke muslimer flest, bare islamistene Saknr 201003839 Dato 19.03.2010. Forbud mot hijab i skolen. 1. Innledning. Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev datert 26. februar 2010, mottatt her 3. mars, hvor det bes om Lovavdelingens vurdering av følgende spørsmål I oktober 1989 kom Leila, Fatima og Samira med muslimsk slør på skolen i Creil, nord for Paris. Den franske staten, og dermed skolen, er strengt sekulær. Lærerne ba jentene ta av hijaben i klasserommet. Jentene nektet, og viste til respekt for sin religion. Reaksjonen var kontant: De ble utvist av rektor

Et annet argument for å forby hijab er at et forbud vil kunne hjelpe jenter som er tvunget til å gå med hijab, og vil kunne dempe eventuelt press på dem som ikke bruker hijab. De som forsvarer muslimske kvinners rett til å bruke hijab i skolen, viser blant annet til den norske religionsfriheten, og peker på hvor viktig det er at skolen utviser en inkluderende og åpen holdning Kronikk: Forbud mot hijab er en krenkelse Det finnes en grense for religionsfriheten. Din religionsfrihet stopper der den krenker min. At muslimer vil bære hijab truer imidlertid ikke min religionsfrihet. Å forby hijab for barn i skolen er derimot en krenkelse mot individets rett til å utøve sin tro, og et brudd på menneskerettighetene, skriver Kristin Walstad i denne kronikken En hijab er et muslimsk hodeplagg for kvinner. Det arabiske ordet hijab kommer av hajaba, «å skjule, gjemme», og brukes om alle former for slør eller forheng som skjuler en person eller gjenstand. I Koranen viser hijab først og fremst til segregasjon, atskilthet, ikke til hodeplagg eller drakt. Det er først i nyere tid, trolig tidlig på 1970-tallet, at hijab entydig brukes om hodeplagg. Aftenposten mener: Hijab og barn hører ikke sammen. Men det bør ikke forbys. Leder. matrix-follow-author. Dagens lederartikkel . 26. juni 2018 18:41 27. juni 2018 15:00. smp-stories-top-widget. Foreldre som tar på jentene sine hijab før de går på skolen synes åpenbart det er en god idé

I Skurup er det vedtatt hijabforbud i skolen. Dette får svenske ikke-muslimske lærere til å ta på seg hijab i angivelig solidaritet med hijabistene. Argumenter snus på hodet, ufrihet blir frihet, frihet blir rasisme. Ja, der islam vinner frem, taper rasjonaliteten og stupiditeter og åpne.. Nå blir det forbudt med nikab og burka på norske skoler Stortinget vedtok forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i alle undervisningssituasjoner Det at dere argumenter mot skoleuniform på grunn av lite penger i skolesystemet erbare tåpelig, norge har mer enn nok penger men staten får aldri bakkekontakt og innser at vi trenger SKIKKELIGE skoler. De andre 387milliærderene vi har på bok da? Litt av det kan brukes på uniformer og på skikkelige skoler Forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, og retningslinjer for å hindre barn med hijab i skolen er blant forslagene fra det selvoppnevnte integreringsutvalget Jeg vil bli politi, men vil ikke skuffe familien når jeg tar av hijaben. 02.10.2018 2018 Familie; Hei! Eg ønsker å studere animasjon i Norge/utlandet 10.12.2012 2012 Studier i utlandet; Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI. 05.02.2018 2018 Religionsfrihet; Kjæresten fra Tyskland ønsker å studere i Norge 19.09.2019 2019.

Hvorfor vil man egentlig forby hijab? Hvorfor går barn med hijab? Bør foreldre forbys retten til å beskytte sine barn mot pedofile? Kan et forbud begrunnes med å forebygge press fra foreldre? Er religionsnøytralitet grunn nok til å forby hijab? Begrenser hijab barnas mulighet til lek? Argumentene holder ikke mål! Å forby hijab er i strid med menneskerettighetene og diskrimineringsforbudet Hijab eller hidsjab (حجاب, arabisk for substantivet «dekke», basert på rotordet حجب, h-j-b; hejab på persisk) er både et skaut for muslimske kvinner og fellesbetegnelse for tildekkende muslimsk påkledning for kvinner og menn. Den konkrete utformingen av hijab som en islamsk drakt eller påkledning har variert mye over tid og mellom land Mange gode argumenter her for å innføre skolemat i Norge også:) Det er nok sant (som Arja er inne på) at det kanskje ikke løser problemene for elever som i utgangspunktet er i opprør og har dårlige holdninger, men det vil være et positivt tilbud og kanskje forebygge at elever blir opprørske og ukonsentrert.. Er man heldig så kan slike varme måltider i skolene skape et positivt.

Norges første åpne homofile muslim skriver: – Vi må ikke

Forbud mot hijab i skolen - Debatt - Dagsavise

Argumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab

Personlig oppfatter jeg hijab som et hinder for deltagelse i lek og for å ikke snakke om undervisning som gym og svømming. Hijab er et plagg som kan skille en ut fra de andre barna. I dette tilfelle kan dette hodeplagget være stigmatiserende og skolen har et ansvar for å påse at barn ikke blir stigmatisert eller ekskludert Argumenter for og Against the Hijab I 2004 passerte Frankrikes nasjonale parlament en lov som forbyr bruk av den muslimske ansiktsslør, kalt hijab, i statlige skoler. Denne loven antent en uenighet som ikke har blitt løst fordi det har kastet ideer av sekulære liberalisme, hvorpå vest Av ARNT FOLGERØ Den siste tids debatt om forbud eller ikke av hijab i skolen, har skjøvet flere ferske utspill om bruk hijab i domstolene og i politiet i bakgrunnen. Både likestillingsombud Sunniva Ørstavik og visepolitimester Sveinung Sponheim har i høringsuttalelser gått inn for å tillate at domm Videre i artikkelen skal vi se på hvorfor dette skaper så mye debatt og hvorfor det er så sterke argumenter for og i mot bruken av hijab. Som så ofte ellers står Frp langt fra de andre partiene i debatten. Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen ; Den absurde debatten om hijab Mange skoler vil ha egne ønsker for skolemiljøet og lokale utfordringer som de mener det er viktig å regulere. Det er ikke hjemmel for å forby bruk av religiøse hodeplagg der ansiktet synes, som hijab og turban, i ordensreglementet. Et slikt forbud vil trolig også stride med religionsfriheten, jf. EMK art. 9

argumenter mot hijab i skoletimen, trenger tips til

Studien viste at elever på skoler med mobilforbud får i gjennomsnitt 6,4 prosent bedre testresultater, sammenlignet med før forbudet ble innført. For de svakeste elevene var forbedringen på hele 14,2 prosent. For den fjerdedelen av elevene som gjorde det best på skolen, var det ingen endring før og etter at mobilforbudet ble innført De som kjøper Badel Kadems påstand om at det ikke finnes noen logiske eller fornuftige argumenter som beviser at hijab, nikab, og liknende er kvinneundertrykkende, er klare til plukkes som moden frukt. Han kan sikkert få artikkelen gjenpublisert hos Utrop og Radikal Portal også. Disse ekstremistene har nok av heiagjenger i Norge, dessverre «Djevler i hijab » Noen kvinner denne uredde jenta som ble forsøkt drept av Taliban på vei til skolen. Fordi hennes argumenter er basert på grundige koranstudier har de fått et visst gjenhør blant islamske lærde. Under en forelesning ved al-Quds universitetet i Jerusalem i sommer,.

Video: Drøft for og imot: HIJAB Astrid Melan

Forbud mot hijab i skolen - Fr

Den absurde debatten om hijab - V

Blant annet innførte dagligvarekjeden Kiwi et tilbud om grønne hijaber til sine ansatte i 2012. Blant Kiwis om lag 9000 ansatte, var det i underkant av 100 ansatte som da ønsket å bruke hijaben som en del av arbeidsantrekket. - Vi har tillatt folk å bruke privat hijab i mange år, og i Oslo har det vært flere som har brukt hijab Du er her: Skole > Kjønnsforskjeller i islam. Kjønnsforskjeller i islam. Om kvinnen og mannens rolle i islam. Vi ser kvinner som kler seg i hijab eller burka og tenker medfølende på disse. Kvinners stilling har vært et sentralt tema i debatten om islam og demokrati

Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen - V

Hijab - argumenter Generell diskusjon. Generell diskusjon Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier. Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier hijab er. På den ene ytterkanten finner vi argumenter som knytter bruken av hijab til islamistisk ideologi; hijab er en politisk uniform som står for en totalitær, antidemokratisk og fascistisk ideologi. Og ifører du deg hijab så sympatiserer du direkte eller indirekte med de voldelige islamistene (Hege Storhaug i Dagsavisen 07.04.04) Personlig oppfatter jeg hijab som et hinder for deltakelse i lek og for å ikke snakke om undervisning som gym og svømming. Hijab er et plagg som kan skille en ut fra de andre barna. I dette tilfelle kan dette hodeplagget være stigmatiserende og skolen har et ansvar for å påse at barn ikke blir stigmatisert eller ekskludert Spørsmålet er hvilke argumenter som skal veie tyngst. 3 Innholdsfortegnelse . 0.0 Sammendrag . Jeg velger også å vise til hijab i skolen og i forsvaret for å belyse forskjellene. Avslutningsvis blir det en oppsummering og en konklusjon på problemstillingen Som gjør at man ikke glemmer det man har lært på skolen, og tar med kunnskapen hjem. Selv om de ser det positivet i lekser, så er flertallet mest på den negative siden. I tillegg har jeg intervjuet rektoren ved Skarpengland skole, Anne Marie Ropstad Hagen. Og jeg har fått et innblikk i hva hun mener om lekser i skolen

Forbud mot hijab i barneskolen er ikke løsningen - Ytrin

 1. Hijaben er et symbol på manglende likestilling, mener han. Ifølge Besier har Tyskland parallellsamfunn, der kvinners frihet begrenses. Han frykter dommen kan sementere dette, fordi mange tyske foreldre ikke vil la barna sine undervises av en lærer med hijab. De vil bytte skole
 2. Han er imot sidemålsopplæringa i skolen - og begrunner det til og med: Vi må hugse på at språket vårt er vanskeleg både for oss sjølve som brukar det, og dei andre. pedagogiske eller fagdidaktiske holdbare argumenter for den obligatoriske skriftlige dobbeltopplæringa i morsmålet med standpunkt og eksamen
 3. I drøftingsoppgaver i skolen er kravet at vi skal presentere relevante argumenter både for og imot en sak, veie og vurdere dem og så komme fram til en konklusjon. Som vi ser, er det avhengig av sjangeren hvor balansert og omfattende argumentasjon vi krever av forfatteren

12 argumenter mot tildekking - Debat

2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen - regjeringen

Positiv effekt etter hijab-forbu

 1. Vi vil dette med skolen: Gi gratis skolemat til alle barn i grunnskolen.; Innføre gratis SFO - i første omgang for alle seksåringer.; Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging.; Ansette 3000 flere lærere med mer tid til hver enkelt elev
 2. dre bra. Kroppsøving er egentlig ikke en negativ aktivitet, det er bra trening for kroppen vår og hjelper mot sykdommer, men hvis vi har flere kroppsøvingstimer vil vi ikke ha tid til å gjøre andre ting
 3. Side 3- Hijab - argumenter Generell diskusjon. Hijab - argumenter Generell diskusjo
 4. Det pågår en debatt i disse dager om innføring av leksefrie ordninger i norsk skole, og flere skoler deltar nå i prøveprosjekter med leksefrie ordninger rundt om i landet vårt. Argumenter som nevnes er blant annet frigjøring av tid på skolen, som ellers ville bli satt av til leksesjekk, mer fritid og at leksefrihet i seg selv skaper motivasjon for læring
 5. Leksefri skole er et svært omdiskutert tema i dagens samfunn. Mange mener at lekser stjeler ungdommens fritid, og kun sliter dem ut. Andre mener det er på sin plass at elever skal ha lekser. Ungdommen kommer hjem fra slitsom dag på skolen, med flere timer med undervisning, for å senere farte videre på fritidsaktiviteter
 6. En skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense - skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. Med et slikt maksimumstall som bakgrunn, må kommunen fordele de øvrige elevene på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte,.

Mens metodedelen gir en forståelse av filosofisk samtale som metode i skolen, finner man i nettstedets hoveddel, Trinn 8-10, konkrete undervisningsopplegg til bruk i klasserommet. Under hvert av temaene i hoveddelen finner man korte introduksjonstekster, samt forslag til elevaktiviteter og «grublespørsmål» som er ment å anspore til undersøkende gruppesamtaler - Dette er drømmen, her har jeg lyst til å jobbe, sier Keltoum Hasnaoui Missoum utenfor politihuset i Stavanger. Innvandreren fra Algerie som bor i Sandnes, vil gjøre alt for å bli politi, men betingelsen er at hun får bruke hodeplagget Rektor Christian Håve ved Grav skole påpeker overfor Resett at det i norsk lov er tillatt å bruke hijab. På spørsmål om det er greit å normalisere hijab i undervisningen, henviser han til Opplæringsloven. - Dette er en tekst som er brukt for å trene elevenes leseforståelse i norskfaget på småskoletrinnet

Synes de stiller med svake argumenter de som vil forby hijab i skolen. Jeg mener at siden de norske skolene ikke bruker uniformer, men alle går i sine egne valgte klær, så bør det være nettop slik - valgfrihet i hva man vil ha på seg. Svar. oppgitt sier: 12. mars, 2010, kl. 11:3 Waad går i 8. klasse på Storetveit skole, kom fra Sudan til Norge da hun var 6 år, og er muslim. Hun får ofte spørsmål om hijaben sin (muslimsk hodeplagg). - Når du ser annerledes ut en de fleste andre i landet du bor i, må du finne deg i det, sier hun Den franske stat fikk medhold da to muslimske jenter, som var blitt utvist fra skolen på grunn av bruk av hijab i gymtimene, prøvde sine saker for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen begrunnet medholdet med at fransk sekularisme, eller fransk laïcité, er et grunnlovsfestet prinsipp som ligger til grunn for den franske republikk, og at forsvaret av laïcité synes. Det er så mye storm rundt hijab for tidenjeg vil gjerne dele mine egne tanker rundt hijab, og hvorfor jeg mener det vil være feil å forby hijab i skolene og ellers Jeg vil skrive om det i flere omganger, så dere skal få slippe milelange innlegg, jeg har nemlig ganske mye på hjertet når det gjelder hijab Ønsker hijab-forbud i skolen. Østfold fylkeskommune vedtok forrige uke å forby plagg som «helt eller delvis dekker ansiktet til elever» i videregående skole. Nå ønsker Sarpsborgpolitikeren Kai Roger Hagen (Frp) også forbud mot hijab. Hijaben er et religiøst hodeplagg, som ligner et skaut, der ansiktet ikke er tildekket

Bruken av hijab fremstilles som første skritt på veien mot forbud mot svinekjøtt, bønn i skolen, etc. Motstanderne av hijab veksler i sin argumentasjon. Noen er market antiislamske, andre dekker seg bak argumentet om å opprettholde en sekularisert stat, og for likestilling - og underordner dermed både religions- og ytringsfrihet Østerrike vedtok i mai 2019 å innføre forbud mot hijab i grunnskolen. Frp foreslo i juli 2019 et lignende forbud i Norge, men forslaget har foreløpig ikke tilstrekkelig støtte i Stortinget. I Tyskland går enkelte motsatt vei, og anbefaler ikke-muslimer på skoler med høy innvandrerandel om å ta på seg hijab for å unngå å bli mobbet Gode argumenter for å bytte klasse på vgs? 30.01.2019 2019 Skolehverdag; Hvorfor kan vi ikke bruke mobil i skoletimen? 07.05.2013 2013 Eiendeler; Hvilke argumenter kan jeg bruke for å være alene hjemme? 01.10.2017 2017 Problemer hjemme; Argumenter MOT miljøvennlig energi. 25.05.2011 2011 Klima og milj

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Å snakke om hijab - NDL

 1. Fakta om Klimatoppmøte i skolen. klimatoppmøte i skolen er et rollespill om klimaforhandlinger. du skal representere et land eller en organisasjon eller være journalist og oppgaven er å finne gode argumenter for ditt land eller organisasjon - hvem har de beste argumentene
 2. Om en elev bruker hijab i skolen har ingenting å si for kvaliteten på undervisningen eller sikkerheten til andre på skolen. Det forteller heller ingenting om barnet kommer frå et resurssterkt hjem eller ikke. Religiøse holdninger har gjennom alle år preget klesdrakten både til voksne og barn
 3. Mange skoler har gode erfaringer med at det lages noen generelle kjøreregler for dette som gjelder i alle klasserom. Foreløpig vet vi for lite om hvordan og i hvilket omfang mobiltelefoner og andre digitale læringsressurser brukes eller misbrukes i norsk utdanning, i hvor stor grad bruken styres av lærerne og i hvilken grad det finnes felles kjøreregler eller felles strategi for bruken

Kronikk: Forbud mot hijab er en krenkels

 1. Hei, jeg har en debatt på skolen om abort og trenger noen argumenter MOT abort. Jeg er egentlig 100% for abort og synes dermed det er veldig vanskelig å finne noen argumenter mot dette. Noen inspill
 2. Vil forby hijab i skolen. Oslo Frp vil innføre forbud mot hijab og andre synlige religiøse symbol i skoler og barnehager. Av Line Fuglehaug Onsdag 13.05 2009. Del. Lokallaget har nå sendt inn forslag om dette til Fremskrittspartiets landsmøte
 3. Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen d (
 4. Hijab på skolejenter. I dag skal Fremskrittspartiets forslag om forbud mot hijab i barneskolen diskuteres på Stortinget. At hijab på barn er en uting er de fleste politikerne enige om, men vi mangler fortsatt politikere med mot nok til å sette foten ned for uønskede praksiser i Norge
 5. Men spørsmålet om nynorsk bør sees i en mye større kontekst enn om det går an å finne argumenter for at det har verdi. Hver gang det oppstår et problem i samfunnet i dag, så er løsningen at skolen må ta et ansvar

Saksnummer: 200607530 EO TME/KRY Dato: 21.08.2007 Bruk av hode- og ansiktsplagg i skolene - anmodning om uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om forståelsen av gjeldende rettVi viser til brev 25. september 2006 hvor Kunnskapsdeparteme.. De fleste skoler gir imidlertid en viss mengde lekser til elevene. Noen hevder at lekser er nødvendig for at foreldrene skal få innsikt i barnas skolearbeid og at repetisjon er nødvendig for å lære seg fagstoffet. Andre hevder at lekser forsterker sosiale forskjeller i samfunnet Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen. Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi - Forby hijab. Start i barnehagen, og fortsett i skolen og på universitetet. Slik var det i Tyrkia før. Det var forbudt å bruke hijab i det offentlige. Med Erdogan er dette endret. Tyrkia er et godt, eller dårlig, eksempel på at hijab ikke gir frihet. Det begrenser og lukker samfunnet, sier Ates. Skuffet over venstreside Desiré Hopen Standal har skrevet masteroppgave i statsvitenskap om hijab-debatt i Norge og Danmark. (foto: Marte Ericsson Ryste) I slutten av juni 2004 leverte fire stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet inn et forslag til det norske Storting med tiltak som skulle bidra til å fremme integrering av innvandrere i Norge

Foreslår å forby hijab på skolen Mahmoud Farahmand fra Porsgrunn Høyre foreslår at fylkespartiet skal gå inn for et forbud mot at barn går med hijab på skolen. Tore Svarverud. Publisert: 17.02.2016 10:19 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:10. Listhaug vil forby hijab i skolen Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Denne seksualiseringen av små jenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli tiltrukket, er en ukultur og har ingenting i Norge å gjøre, sier Listhaug Niqāb, eller nikab, er et hodeplagg som dekker hele ansiktet, bortsett fra øynene. Plagget bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab.Plagget brukes mye i deler av Midtøsten, men kan også finnes brukt i Nord-Afrika, Sørøst-Asia og det Indiske subkontinent.Plagget er mest utbredt i landene på Den arabiske halvøy Det som er oppsiktsvekkende, og bekymringsfylt, er koblingen Helgheim gjør mellom ressurssterke innbyggere og barn som bruker hijab. Når ett av dine virkemidler for å få flere ressurssterke til å flytte til Drammen er å forby bruk av hijab i skolen, er holdningen din at muslimer generelt ikke er ressurssterke I en meningsutveksling i Utrop om bruk av hijab i politi og rettsvesen påstår redaktør Are Vogt Moum at jeg og mange med meg ikke evner å tenke prinsipielt om dette spørsmålet. «Det er svært vanskelig å finne prinsipielle argumenter mot at hijab lar seg kombinere med politiuniformen», skriver Moum

Med tett oppfølging og forskning på 15 iPad-skoler er tanken at kommunen får godt nok grunnlag til å bestemme om Bærumsskolen skal ta i bruk iPad for absolutt alle elever og lærere i kommunen i løpet av tre år. Rådmannen anslår at det koster om lag 1 million kroner per år å innføre nettbrett på en skole med rundt 400 elever Mange engasjerer seg også i debatten om viktigheten av musikk og andre estetiske uttrykk i skole og fritid. Her forsøker vi å samle aktuelle publikasjoner, som vi håper både vil inspirere og samtidig gi pedagoger og andre gode argumenter for å styrke musikkens plass Send den deretter inn og delta i Fritt Ord-konkurransen for elever i videregående skole. VG 1: - Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner - Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekste Kristen elev tvunget til å ta av seg korset under skolefotografering - muslimer fikk beholde hijab En elev ble kommandert til å ta av seg et halssmykke med et kors i forbindelse med skolefotografering. Det kristne symbolet ble påstått å være krenkende mot elever med en annen trosoppfatning

Gaming bør bli pensum på skolen Det er særlig to argumenter som taler for dette: Den nye læreplanen legger vekt på dybdelæring, med forutsetning om at elevene trener sine kognitive evner Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kunnskap gir muligheter for alle. En inkluderende kunnskapsskole. Høyre vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner,drømmer og ambisjoner Klimatoppmøte i skolen. Rollespillet Klimatoppmøte i skolen inviterer ungdom til å løse klimaproblemet på sin måte - i klasserommet. undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnleg Fordi læring skjer hele tiden men skole passer best på skolen. Rødt vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer Argumenterende skriving på 6. trinn . Tyggis på skolen? Kompetansemål i norsk, 7. trinn: • lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Dette er et eksempel på et undervisningsopplegg som er prøvd ut på 6. trinn

 • Titanic friedhof southampton.
 • Romantische bar berlin.
 • Herz app android.
 • Nigeria english.
 • Snook band.
 • Lol surprise dukker.
 • Kanelkringle med vaniljekrem.
 • Cube editor 2018.
 • Blodsukker spedbarn.
 • Naturkundemuseum potsdam mitarbeiter.
 • Kenfm pegida.
 • Nrk underholdning lørdag.
 • Josef og maria på vei til betlehem.
 • Fuhrmann kamp lintfort.
 • Ḥasidisk jødedom.
 • Sportsbutikk fauske.
 • Petersdom referat.
 • Komikerfrue nettbutikk.
 • Spanske spørsmål og svar.
 • Hvor mange faddere.
 • Metapneumovirus varighet.
 • Klipsch atmos.
 • Ford model a roadster.
 • Hyena birth.
 • Gunstig kryssord.
 • Victor hugo padden.
 • Bensinkort circle k.
 • Lage logoer.
 • Rathaus neheim.
 • Quads legs.
 • Barselhotell stavanger.
 • Straßenverkehrsamt düsseldorf ohne termin.
 • What is the boring company.
 • Teig und zeug thedinghausen.
 • Tabell a2 statistikk.
 • Wesley snipes neuer film.
 • Bandidos trondheim.
 • Kalterer see pension.
 • Neues wohnen wohnungsgenossenschaft e.g. strausberg.
 • Tinder stern.
 • Carl einar häckner göteborg.