Home

Ntnu masteroppgave mal latex

Masteroppgave - innsida

 1. Masteroppgave i informatikk ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Masteroppgave i matematiske fag (IMF) Masteroppgave for realfag ved fakultet for ingeniørvitenskap (IV) Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU
 2. LaTeX Template. A template for project and master's theses in LaTeX is available as a zip-file. The zip-file contains all the files you need to write your theses. You should unzip the files and put all the files into a folder called, for example, project or master on your computer
 3. LaTeX; Konvolutter eller andre designprodukter: Bestille fra trykkeri. Doktorgrad, mastergrad, studentoppgaver: Maler og trykking av oppgaver. Eksamensforsider: Forside på eksamensoppgaver. Skilt: Retningslinjer og brukerhåndbok. Tekst om NTNU: Generell NTNU-tekst til bruk i profileringsmateriel
 4. Bruk følgende mal. Malfila er forhåpentligvis selvforklarende, men det er laget en bruksanvisning. For midtsemesterprøver, bruk klassen IMFmidtsemester i stedet for IMFeksamen.. NTNUeksamen.tex \documentclass[titlepage,a4paper,12pt,norsk]{IMFeksamen} \usepackage[utf8]{inputenc} % erstatt evt utf8 med latin1 \trykkinfo[tosidig,sorthvit,flervalg] % [ensidig,farger] \emnekode{TMA0123.
 5. LaTeX # Her kan du laste ned Beamer-maler i bokmål og engelsk. Mal for samarbeidsprosjekter # Her finner du presentasjonsmaler for NTNUs samarbeidspartnere. NTNU og SINTEF # Mal norsk/engelsk (ppt - breddeformat/16:9) Mal norsk/engelsk (ppt - 4:3-format) Se også felles grafisk profil for NTNU og SINTEF. NTNU og SINTEF og tredje.
 6. LaTeX template, based on ntnuthesis class, for PhD theses at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim. This template was originally published on ShareLaTeX and subsequently moved to Overleaf in November 2019

Du skal legge en prosjektskisse på 1-2 sider ved søknad om opptak til masteroppgaven. Vi har forståelse for at du kanskje ikke er kommet så langt i tenkningen rundt masteroppgaven på det tidspunktet du søker opptak Oppgaveskriving i LaTeX. Mange miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet bruker skrive- og typografiverktøyet LaTeX. Her er en guide som viser hvordan man implementerer mastermalen i denne sammenhengen. På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX. Oppsett av masteroppgave Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. En oversikt over ulike masteroppgaver finner du også på Ungdata sine sider - disse kan også være nyttige å.

Grafiske maler for deg som vil bruke indesign, powerpoint eller word for å produsere trykksaker. Om du har Adobe InDesign, kan du laste ned maler her og deretter jobbe direkte i dette.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Masteroppgave Hvordan kan havbruksnæringen effektiviseres ved hjelp av intelligente arbeidsprosesser? Kjetil Torvanger 31.01.2019 Executive Master of Technology Management . Sammendrag Denne Masteroppgaven tok for seg spørsmålet om hvordan havbruksnæringen ka NTNU Universitetsbiblioteket [110] NTNU Vitenskapsmuseet (VM) [1127] St. Olavs hospital [494] Øvrige samlinger [19657] Nye registreringer. Assessment on the swelling and disintegration potential of weak and weathered rocks in water tunnels of hydropower projects - a contribution based on use of laboratory testing methods Masteroppgave som monografi. Dokumentmal for Masteroppgave som monografi. Tittelark: Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis. Innholdsfortegnelsen, abstrakt, referanseliste og eventuelle vedlegg inngår ikke i antall ord i masteroppgaven

Bridge NTNU formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU. Bridge kan også yte reisestøtte hvis du skriver masteroppgaver i samarbeid med en regional aktør. ESOPs prize for best master thesis on gender issues; NFIs beste pris for masteroppgave (finans NTNU is providing free Overleaf Professional accounts for all students, faculty and staff who would like to use a collaborative, online LaTeX editor for their projects. Overleaf Professional accounts provide real-time track changes, unlimited collaborators, and full document history Mal for masteroppgave. Ferdigstilling av masteroppgave. Skipnes og NTNU grafisk senter leverer gratis tjenester for generering av omslag og tittelside, har utviklet et videokurs som dreier seg om referansehåndtering for de studentene som skriver oppgavene sine i LaTeX Master: 10 tips til masteroppgaven - slik kommer du i mål med masteroppgaven. Å skrive masteroppgave er et omfattende arbeid og en stor påkjenning for de fleste

LaTeX Template for Project and Master Theses - ross - NTNU

L A TEX-mal for labrapport i fysikk Steinar Kragset, Iver Bakken Sperstad og Troels Arnfred Bojesen ∗ Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge 20. oktober 2011 Sammendrag Her skriver du et sammendrag av rapporten.Sammendraget skal være veldig kort, men må inneholde svaret på tre spørsmål: 1. Hva gjorde du (hva målte du) 2. Hvordan gjorde du det (hvilken metode) 3 Skrive masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning. I NTNU Open kan du finne noen av masteroppgavene som tidligere studenter på fag og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon har skrevet. Mal for masteroppgaven og generell informasjon om å skrive og levere masteroppgave finner du her English summary at the end. NTNU-maler for LaTeX-Beamer Denne side beskriver en mal for å lage presentasjoner i LaTeX ved bruk av Beamer-pakken, som følger NTNUs offisielle powerpointmal.Malen ble oppdatert 27. oktober 2005 med bakgrunnsfarger for bokser og 5. juli 2006 med en liten fargekorrigering

MASTER FAQ NTNU OFTE STILTE SPØRSMÅL FINNES DET NOEN REGLER FOR HVORDAN INNHOLDET I DOKUMENTET SKAL UTFORMES? Nei. NTNU har ingen regler for formatering av innholdet om du ikke har mottatt noe fra instituttet ditt. Om du fremdeles er usikker kan du bruke Times New Roman, 12 pt og 1.5 linjeavstand Forsidemal til masteroppgaven i LaTeX zip Veiledning til LaTex-brukere for oppsett av forsidemalen pdf Publisert 13. mai 2016 14:17 - Sist endret 4. apr. 2019 12:5 NTNU No r ges t eknisk-naturvi t enskapelige uni v e r si t et F akul t et f or arki t ektur og bil l edkun s t In s titutt f or byggekun s t, p r osjek t ering og f or v altning Øyvind Mathisen Bærekraftig by- og eiendomsutvikling Hva skal til for å gjennomføre visjonene? Masteroppgave i Eiendomsutvikling og -forvaltning Trondheim, våren 201

Masteroppgave i barnevern Trondheim 02.05.2018 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid Vår 2018 «NTNU har intet ansvar for synspunkter eller innhold i oppgaven. Framstillingen står utelukkende for studentens regning og ansvar» NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren Helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU Oppgaveteksten, som skrives etter følgende mal, er en kortfattet beskrivelse av en problemstilling. En viktig del av oppgaven blir å presisere og avgrense problemet, i samråd med faglærer/veileder(e). Underskrevet oppgavetekst skal foreligge senest to uker etter uttaksdato Masteroppgave i Organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse, RAD6901 Høst 2015 NTNU, Trondheim . II . III Forord Høsten 2012 tok jeg mitt første fag i masterprogrammet i Organisasjon og ledelse ved NTNU. Nå er jeg snart ved veis ende i dette utdanningsløpet, og er klar for å levere min avsluttend Hvordan skrive Masteroppgave Jim Tørresen Februar 2005 Det finnes flere måter å skrive en god rapport på, så dette skrivet må kun ses på som ett forslag. Oppbygging av rapporten En masteroppgave kan på mange måter ses på som en utvidelse av en ordinær vitenskapelig artikkel

Øvrige eksemplar må dekkes av studentene selv. Det er flere ting du må tenke på når det gjelder utforming av oppgaven, viktig informasjon finner på NTNU Grafisk senter. Når du har oppgaven klar kan du bestille trykking. Fremgangsmetoden følger samme mal som masteroppgaver. Først klikker du derfor på bestilling av masteroppgave Greie introduksjoner til LaTeX finner man hos på Overleaf sine nettsider: Overleaf; Det er utarbeidet en mal for skriving av rapport i LaTeX til bruk i eksperimentelt prosjekt i fysikk. Denne malen skal brukes. Den enkleste veien til rapport i LaTeX. Last ned malen for rapport som en zip-fil. Gå til https://www.overleaf.com. Logg inn En LaTeX mal for NTNU ålesund studenter. An online LaTeX editor that's easy to use. No installation, real-time collaboration, version control, hundreds of LaTeX templates, and more Vurderer du å søke masterstudie? Eller lurer du på hvordan det er å skrive en masteroppgave? Da er dette blogginnlegget noe for deg NTNU tilbyr en rekke masterprogram. Med en master kan du bygge på bachelorgraden og spisse din kompetanse innen det du er interessert i. Noen studieretninger har in

Find our Master theses in NTNU Open. Download example summaries. Summary of Master theses delivered in 2013 (pdf) Summary of Master theses delivered in 2012 (pdf) Borrow hard copies. The Department has hard copies of most of the master theses and project work. Please visit the Department office if you want to borrow any min masteroppgave 20.6.15. Av tidligere erfaring har jeg jobbet som studentassistent ved Studentservice, NTNU. Her jeg sittet i 1. linjetjeneste hvor studentene kan komme å få hjelp til det meste. Serviceinnstilt, lyttende og hjelpsom med gode kommunikasjonsferdigheter er nøkkelkvalifikasjoner som har vært viktig i dette arbeidet Institutt for matematiske fag, NTNU. Du er her: Institutt for matematiske fag. Institutt for matematiske fag. Dette er en wiki med intern informasjon for ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag. Instituttets offisielle hjemmeside. Liste over emner som undervises. Innhold Masteroppgave nmbu mal. Mulig masteroppgave: Samdyrking av erter og mulige støttevekster.Mål: Størst mulig høstbar proteinavling De mest aktuelle vekstene for å dyrke norskprodusert planteprotein til ulike matprodukter.. Planlegge, skrive og levere masteroppgave.Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener. Intervjuguide masteroppgave Masteroppgave - innsida . Planlegge, skrive og levere masteroppgave. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU Contribute to mtarnes/masteroppgave development by creating an account on GitHub

I Norge kan du ta mastergrad i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tilbyr dessuten masterutdanning i rådgiving. Se under relaterte artikler for mer informasjon om mastertilbudene. Ta kontakt på veilederforum@utdanning.no dersom du har tips om masteroppgaver som ikke er på listen NTNU Open gir noen eksempel på tidligere oppgaver. Ta kontakt for å få informasjon eller diskutere mulige tema. Wiki gir noe generell administrativ informasjon for studenter om oppgaver.. Jeg tilbyr veiledning på prosjekt og masteroppgaver i matematikk og statistikk knyttet opp mot egen forskning i samarbeid med Bo Henry Lindqvist og Jarle Tufto.En liste med mulige tema er gitt under Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen - Hvilken type oppgave det er, for eksempel masteroppgave i sosialt arbeid (12 pkt.). - Utdanningsinstitusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, eventuelt hvilken utdanning (12 pkt.).

Two LaTeX beamer templates for NTNU presentations, as requested by Kolbørn Skarpnes. Overview. These beamer templates answer the request for a stand-alone file, easy to use, in line with the official PowerPoint presentation. As desired, very little knowledge of LaTex is requested, and comments in the .tex files will guide the user [Game technology] Alternative games. In this project the goal is to prototype an innovative game(s) and test this game(s) on users. The innovation can be in the type of gameplay the game provides, how it combines various game genres, what technology is used to control or play the game, how the social interaction between players are supported, the purpose of the game etc Det skal også komme klart fram at det er en masteroppgave skrevet ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Vi anbefaler våre studenter å bruke standarden for skriving av masteroppgaver som er beskrevet over, men det er også mulig å bruke DUO-malen

I ditt tredje eller fjerde semester skal du skrive masteroppgave. Oppgavens omfang er på 30 studiepoeng, skal skrives innen hovedprofilen, og hovedregelen er at du skal skrive sammen med en annen student Eksempel på innlevert masteroppgave: «Potensielle maligne hvite og røde slimhinnelidelser» Temaområder og innleverte masteroppgaver tilknyttet Institutt for klinisk odontologi (IKO) Ved interesse, ta kontakt med respektive fagavdelingsleder. Avdeling for biomaterialer (IKO) Oppgaver innenfor følgende temaområder: Funksjonelle titan. 10 tips til deg som skal skrive masteroppgave - Noen dager er man veldig produktiv, mens man andre dager eller uker stirrer på et helt tomt Word-dokument, sier tidligere masterstudent ved Infomedia Patrick Skjennums masteroppgave i datateknologi ved NTNU ble starten på kjerneteknologien til oppstarten Strise. Patrick Skjennum (29) var med på å grunnlegge oppstarten Strise, som i dag har flere store banker på kundelisten. (Foto: Marthe Svendsen

Logo og maler - innsida

 1. Torsdag 15. november er det duket for Master Thesis Award hvor årets sterkeste masteroppgave innen Kunstig Intelligens ved NTNU blir kåret. Dette er en unik mulighet for å se hva man kan få ut av en masteroppgave og for å sanke inspirasjon til din egen masteroppgave
 2. prosjekt- og masteroppgave institutt for bygg, anlegg og transport innhold: 1. generelt side 2 1.1 mÅlgruppe side 2 1.2 disposisjon side 2 1.3 innholdet side 3 1.4 skrift side 4 1.5 figurer, tabeller side 4 1.6 redigering side 5 1.7 kopier, innlevering side
 3. Holgers lille NTNU-tråd | *Se første post for spørsmål om hybel*.
 4. st: Veldig nyttig å kunne LaTeX til senere Rapporter, prosjekt- og masteroppgave, doktorgrad +++ WYSIWYG - what you see is what you get Layout er opp til brukeren. Word, Pages etc: LaTeX: Man angir strukturen til dokumentet, og LaTeX tar seg av formatering og layout
 5. NTNU - Masteroppgave vår 2009 Bruk av BIM i energiberegninger hos NCC Construction AS v Forord Denne masteroppgaven utgjør siste del av et femårig masterstudium i Bygg- og Miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Oppgaven teller 30 av totalt 30 studiepoeng for vårsemesteret 2009

Skriving av eksamenssett i LaTeX - wiki

 1. Prisen gikk til Kamila Makuszewska, utdannet ved NTNU, med veileder Rita Ugarelli. Masteroppgaven heter «Image recognition applied to condition assessment of wastewater manholes». Prisen for «Beste masteroppgave innen vann og miljø» er innstiftet av RIFs ekspertgruppe for vann og miljø og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen temaet vann og miljø
 2. Denne siden er sist oppdatert 22.04.2020. Dette er oppgaver for deg som ønsker fordypning innenfor systemteknikk og sikkerhet.Systemteknikk er en disiplin som skal utvikle, verifisere og drifte systemer der det er avgjørende å hensynta både enkeltkomponenters oppførsel og samvirke mellom disse
 3. I løpet av masterstudiet skal du produsere en masteroppgave tilsvarende 60 studiepoeng, det vil si et års arbeid (fulltid). Under finner du informasjon om skriving av oppgave, maler du kan benytte og veiledninger for LaTeX
 4. III Hvor ser brukeren? En analyse av eye tracking-opptak fra bruk av Skatteetatens nettsider Nora Raaum Masteroppgave Institutt for informatik
 5. Geovita og Ruukki. NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk har gjennomført to mastergradsoppgaver i FOU-prosjektet. Fullskalaforsøket som omtales i denne rap-port er foreløpig det siste i dette pågående FOU-prosjektet, og det er en del av en masteroppgave til Svein Jørgensen Tveito NTNU, Institutt for konstruksjonsteknikk, i våren 2010
 6. NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. ære og et pengebeløp da prisen for beste masteroppgave på fagområder ble delt ut i går, da senteret inviterte til bransjedag/eiendomskonferanse for 10. år på rad

Lage presentasjon - Wiki - innsida

 1. Oppgaven leveres elektronisk i mal fastsatt av fakultetet. Den leveres i PDF-format, til DUO via StudentWeb, og i Inspera. Oppgaven leveres i anonymisert form (Veileders navn skal ikke framkomme i masteroppgaven). Når en masteroppgave er innlevert til bedømmelse annetsteds, kan den ikke innleveres til bedømmelse ved Det juridiske fakultet i.
 2. NTNU Postadresse. Høgskoleringen 7a. 7491 Trondheim. Telefon 73 59 46 40. Telefax 73 59 70 21 MASTEROPPGAVE . VÅREN 2007. For. NN. Tittel (Norsk) Tittel (Engelsk) Bakgrunn. Oppgave Generelt om oppgaveinnhold og presentasjon. Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje underveis
 3. Saken handler om: Petter Bøhren skrev masteroppgave i samarbeid med shippingselskapet Leth Agencies, og fikk fast jobb Artikkelen fortsetter under annonsen - Hadde det ikke vært for bacheloroppgaven, hadde jeg ikke vært her i dag, sier Petter Bøhren, og sikter til jobben i shippingselskapet Leth Agencies

Masteroppgave, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin. Konradsen, Siv Kristin (2010): Ungdommer med kreftdiagnose og livskvalitet. Kvalitative aspekter ved en intervensjon med tilpasset fysisk aktivitet ved Valnesfjord Helsesportssenter. Masteroppgave, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning Masteroppgave: Flow-times in an M/G/1 Queue under a combined Preemptive/Non-preemptive Priority Discipline - Scheduled Waiting Time on Single Track Railway Lines - Johan Narvestad Fatnes, NTNU A priority based rule for use during the process of scheduling trains operating on a single track railway line was proposed by the Norwegian railway operator and owner, Jernbaneverket NTNU har designet en impeller som skal undersøkes både for tørr og våt kompresjon. I denne sammenheng er det nødvendig å forstå de strømningstekniske forholdene i impelleren. NTNU Other titles: Masteroppgave.

Norwegian University of Science and Technology PhD thesis

Elektronisk innlevering av masteroppgave. av Kateryna Krutskykh. Elektronisk innlevering av masteroppgave. Ved Handelshøyskolen NMBU skal masteroppgaver leveres elektronisk i WISEflow. Masteroppgaven skal være i PDF, og kravene til forside, bakside og tekst på disse sidene er de samme som ved innlevering på papir Sammendrag Bakgrunn I litteraturstudiet defineres livssykluskostnader som summen av kapitalkostnader og årlige kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Beregninger av livssykluskostnader brukes blant annet for å lage kostnadsbudsjetter og vurdere lønnsomheten ved enkeltinvesteringer. Ved en tidlig implementering av livssykluskostnadskonseptet for et byggeprosjekt.

Prosjektskisse til masteroppgaven - NTNU

Skrive masteroppgave - Universitetsbiblioteke

Vant pris for masteroppgave om akustikk i klasserom . 23.01.2020. Tidligere lærer, lydtekniker og trommeslager Erlend Bolstad vant Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) årlige pris for beste masteroppgave innen akustikkfaget. Den COWI-ansatte akustikeren vant prisen for oppgaven Room Acoustic Conditions in Primary Schools på NTNU Mal for prosjektbeskrivelse ved søknad om stipendiatstilling eller opptak på ph.d.-programmet ved HF Prosjektbeskrivelsen utformes i henhold til denne malen. Prosjektbeskrivelsen kan ikke være lenger enn 14.000 tegn, inkludert mellomrom Se også Anleggstype Idrettshall. Om basketballbaner En basketballbane måler 15 x 28 meter, eksklusive sikkerhetssoner. I haller er takhøyden er 7 meter eller mer. Både basket og rullestolsbasket foretrekker parkettgulv i idrettshallen. Hvis man vil tilrettelegge for rullestolsbasket, kan det være lurt å planlegge lagerplass for rullestolene som brukes Følgende vedlegg gir en enkel mal for skriving av rapporter i LaTeX. Den inneholder også et eksempel med Matlab-kode for å generere et plot i TikZ-formatet. Se beskrivelse i LaTeX-introheftet. For å kjøre denne koden, må du installere Matlab-skriptet matlab2tikz. I tillegg må du installere LaTeX på systemet ditt for å kompilere dokumentet LATEX-mal for labrapport i fysikk - Read more about eksempel, fysikk, figur, ntnu, referere and ligninger

Masteroppgaven - eksempler på svært gode masteroppgaver

En LaTeX mal for NTNU ålesund studenter. En online-LaTeX-editor som är enkel att använda. Samarbeta i realtid, utan installation, med versionshantering, hundratals LaTeX-mallar, med mera Eksempelforedrag for NTNU-LATEX-mal Ole Olsen Institutt for matematiske fag 13. juni 2005 www.ntnu.no O. Olsen, Eksempelforedra

Video: Ferdige maler for trykksaker - Wiki - innsida

En LaTeX mal for NTNU ålesund studenter. Ein einfach bedienbarer Online-LaTeX-Editor. Keine Installation notwendig, Zusammenarbeit in Echtzeit, Versionskontrolle, Hunderte von LaTeX-Vorlagen und meh Introduksjon til LaTeX Teknostart/Realstart august 2011 Lars Erik Walle Oppsett Trådløst nettverk på NTNU - eduroam Det trådløse nettverket eduroam fungerer både på NTNU, i byen og på mange andre universiteter i Norge og utlandet. Informasjon om oppsett finner du her. Window En LaTeX mal for NTNU ålesund studenter. Um editor de LaTeX online fácil de usar. Sem instalação, colaboração em tempo real, controle de versões, centenas de templates LaTeX e mais NTNU - Masteroppgave våren 2010 Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt Forord Denne masteroppgaven ble skrevet ved Institutt for bygg, anlegg og transport, fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU, våren 2010 Masteroppgave i sosialantropologi NTNU, mai 2014 Dyskalkuli- intervjuende basert og sosialantropologisk belyst Ann Elisabeth Haugen Mikkelsen . ii . iii Sammendrag Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i intervjuer med 8 voksne kvinner som har fåt

NTNU Ope

Tips til å skrive masteroppgave Søk & Skriv gir deg formelt oppsett , og tips til bruk av overskrifter, innholdsfortegnelse og mye mer. Slik lager du forside til masteroppgave på UiO NTNU, Trondheim Atle Engebø, stipendiat ved Institutt for bygg-og miljøteknikk. 2 atle.engebo@ntnu.no 25 år, bosatt i Trondheim Stipendiat ved institutt for bygg-og miljøteknikk Del 1: Masteroppgave fra 2016: Falske materialer i norsk bygg-og anleggsbransj En LaTeX mal for NTNU ålesund studenter. Et online LaTeX-skriveprogram, der er let at bruge. Ingen installation, live samarbejde, versionskontrol, flere hundrede LaTeX-skabeloner, og meget mere Utdrag fra innledningen Det er en stor utfordring for klubbene og for norsk svømming å oppnå en anleggsdekning som svarer til den etterspørselen som finnes i klubbenes nedslagsfelt. Anleggskapasiteten er også en begrensning når det gjelder å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen generelt. For få anlegg i forhold til hva man ønsker av aktivitet er gjengs for mange idretter. Masteroppgave i ledelse (30 sp.) gjennomføres i sluttfasen av studiet erfaringsbasert Master i ledelse. I masteroppgaven undersøkes problemstillinger knyttet til prosjekter eller utfordringer i egen arbeidsplass, eller problemstillinger knyttet til andre relevante tema som angår arbeidsplassen

Institutt for naturforvaltning Gjennomføring av masteroppgave - 2 - 1 Valg av oppgavetema og veileder Du skal velge både tema og veileder for masteroppgaven din. Som regel følger det ene av det andre. Ideer til hva du har lyst til å skrive om kan du finne i katalogen over masteroppgaver ved INA LaTeX plasserer selv figurer der den mener de passer best i forhold til mengde tekst på sidene. Altså: En figur kommer ikke nødvendigvis akkurat der koden står i teksten, den flyter nedover i dokumentet inntil LaTeX finner et passende sted å plassere den. LaTeX er også litt kresen på filformat. Støtter kun følgende formater: PDF Masteroppgave (30 studiepoeng) Espen Skorve 31. mai 2007. Forord Figur 6.1: Oppbyggingen av studietilbudet i organisasjon og ledelse ved NTNU....105 Figur 7.1: En modell for studietilbudets oppbygging.....114 Figur 8.1: En organisasjonsdidaktisk. Masteroppgave publisert i Geophysics (2015-01-07) Vår tidligere student Bente Øygarden, har publisert deler av sin masteroppgave i fagtidsskriftet Geophysics. Artikkelen har tittelen Rock properties of smectite- and ooze-rich claystones

Maler og disposisjon for de forskjellige oppgavetypene

Masteroppgaven i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi - NTNU

Norwegian University of Science and Technology - Overleaf

IBM - Prosjekt- og masteroppgave, hovedprofilvalg - NTNU

NTNU-studenter: Slik kan droner redde liv i redningsaksjoner Teknologien finnes allerede. Tåler frakten: Studentene har funnet ut at Microdrones md4-1000 droner kan egne seg i redningsaksjoner, på grunn av at de tåler å frakte med seg en mobil basestasjon Haukeland J. (2018) Seksualitet - et neglisjert tema i veiledning til ryggmargskadde pasienter, bachelor oppgave, NTNU ; Heggstad A. (2011) I møte med hjelpeapparatet. En kvalitativ studie om hvilke opplevelser forelde til barn med en autismespekterforstyrrelse vektlegger i møtet med hjelpeapparatet, Masteroppgave i spesialpedagogikk, NTNU

Master: 10 tips til masteroppgaven - slik kommer du i mål

Masteroppgave. NTNU 2015. Bruk av H-verdi i bygge- og anleggsnæringen som indikator på HMS-tilstanden i bedriften eller prosjektet, har store svakheter. Byggenæringen ønsker HMS-indikatorer som i større grad sikrer læring og forbedring, og som gir tyde Statsviter Mari Løvli Yri mottok Dag Seierstad-stipendet i 2016 og har skrevet masteroppgave om arbeidsmigrasjon og lønnsforskjeller ved NTNU i Trondheim. - Jeg er utrolig glad og takknemlig for å ha blitt tildelt stipendet og vil benytte anledningen til å takke for at juryen har tro på problemstillingens relevans, sa hun da stipendet ble tildelt

LATEX-mal for labrapport i fysikk - NTNU

Masteroppgave: Sporing av sau ved hjelp av enkel radioteknologi. Bakgrunn Bøndene slipper sauene ut på fritt beite rundt midten av mai og sanker de inn igjen fra september og til snøen legger seg. I denne tiden går sauen fritt i skog og fjell med tilsyn i prinsippet en gang i uka Bakgrunn 15. desember 2016 vedtok kommunestyret å bygge ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. I forstudiene til prosjektet inngikk også en svømmehall, og 12. oktober 2017 vedtok kommunestyret at denne kunne realiseres sammen med skolen og idrettshallen. Byggestart var 1. mars og ifølge planen skulle skolen stå ferdig til skolestart 2019, hvilket den også gjorde

 • Die norddeutsche traueranzeigen.
 • Tysk vin kryssord.
 • Bøk stige kid.
 • Syrerin kennenlernen.
 • Leie gravemaskin med fører.
 • Everest movie.
 • Langvarig diare og kvalme.
 • Telia smart kontant.
 • Hanngris.
 • Private jobs köln.
 • Dame fotballsko.
 • Jamaica history 1494.
 • Apotekhjem gratis frakt.
 • Hjemmelaget kjeks.
 • Svømming bra trening.
 • Schuldnerberatung düsseldorf kostenlos.
 • Skin tags fjerning.
 • Mc klær dame.
 • Flaggstang høyde.
 • Rathaus neheim.
 • Satellittbasert kringkasting.
 • Göra flera pdf till en pdf.
 • Zipper halloween makeup.
 • Mexikaner heilbronn.
 • Playstation store website.
 • Audi rs7 specs.
 • Betyr by kryssord.
 • Skøyter menn.
 • Golfklubb nummer.
 • Mr hankey gif.
 • Bihulebetennelse hodepine.
 • Al gore global warming.
 • Barnihagen sko.
 • Nuclear planes.
 • Fernsehköche berlin.
 • Babybjørn reiseseng light prisjakt.
 • Tunfisk avokado.
 • Frankenpost fichtelgebirge.
 • Hybrid tiere fortpflanzung.
 • Buty zimowe damskie nike.
 • Palmengarten frankfurt preise.